PAPI 2021: Trách nhiệm giải trình với người dân giảm mạnh ​

PAPI 2021: Trách nhiệm giải trình với người dân giảm mạnh ​

Điểm chỉ số “Trách nhiệm giải trình với người dân” giảm mạnh so với hai năm 2019 và 2020. Đáng lưu ý, trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, TPHCM thuộc về nhóm đạt điểm thấp nhất (40,68 điểm). 

 

>

Tin cùng chuyên mục