Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản

Phải hoàn thành trước 31-12-2007

UBND TPHCM vừa có Quyết định 186/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo xác định giá trị quyền sử dụng đất (QSDĐ) để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (SDĐ) theo NĐ 13/2006/NĐ-CP của Chính phủ (gọi tắt BCĐ 13). Chúng tôi đã trao đổi với ông Đinh Công Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 13, về việc triển khai nghị định trên.

Sử dụng đất sai mục đích, thất thoát: người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm

- PV:
Thưa ông, theo NĐ này thì đối tượng nào phải kê khai?

- Ông Đinh Công Vinh:
Đối tượng phải kê khai theo quy định tại điều 1 NĐ 13 và khoản 1, phần I, Thông tư 29/2006/TT-BTC ngày 4-4-2006 của Bộ Tài chính là tất cả các tổ chức của trung ương và TP đang SDĐ trên địa bàn TPHCM được Nhà nước giao đất không thu tiền SDĐ; đất được Nhà nước giao có thu tiền SDĐ, nhận chuyển nhượng quyền SDĐ nhưng tiền SDĐ đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng QSDĐ thuộc vốn ngân sách Nhà nước; đất được Nhà nước giao có thu tiền SDĐ nhưng được miễn tiền SDĐ (những tổ chức SDĐ hiện đang thuê đất của Nhà nước không thuộc diện kê khai của nghị định này). Đất bị sử dụng sai mục đích sẽ bị thu hồi và các cá nhân liên quan phải chịu xử lý theo pháp luật.

- Mục đích của việc xác định giá trị QSDĐ là gì thưa ông?

Các đơn vị tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất phải kê khai trước ngày 31-12-2007. Ảnh: ĐÀI TRANG

- Mục đích của việc này là để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền SDĐ làm cơ sở quản lý cho những năm sau và làm căn cứ cho việc thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý SDĐ.

Đồng thời xác định trách nhiệm rõ ràng đối với thủ trưởng, người đứng đầu tổ chức, tổng giám đốc, giám đốc các công ty nhà nước đang trực tiếp quản lý, SDĐ phải có trách nhiệm bảo toàn quỹ đất được giao.

- Xin ông cho biết, hiện nay tại TP có bao nhiêu đơn vị thuộc diện này?

- Trên địa bàn TPHCM có hơn 10.000 thửa đất phải kê khai theo NĐ 13.

Chỉ điều chỉnh khi thay đổi diện tích, mục đích SDĐ

- Căn cứ vào đâu để xác định giá trị QSDĐ, thưa ông?

- Căn cứ vào diện tích đất và giá đất để xác định. Điều 2 NĐ 13 và khoản 2, phần I, Thông tư 29 quy định: Diện tích phải xác định giá trị QSDĐ là diện tích đất đang sử dụng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, được nhận chuyển nhượng QSDĐ.

Trường hợp diện tích đang sử dụng có chênh lệch so với diện tích trong quyết định giao đất, văn bản chuyển QSDĐ thì thực hiện xác định giá trị QSDĐ theo diện tích thực tế sử dụng (do Sở Tài nguyên- Môi trường xác nhận). Giá đất để xác định giá trị QSDĐ là giá đất do UBND TP ban hành theo QĐ 179/2006/QĐ-UBND ngày 22-12-2006.

- Như vậy, giá trị QSDĐ sẽ được điều chỉnh mỗi năm?

- Không. Điều 6 NĐ 13 và khoản 2 phần II TT 29 quy định: Giá trị QSDĐ chỉ được điều chỉnh khi thay đổi mục đích SDĐ, thay đổi diện tích đất hoặc có quyết định kiểm kê đất đai của Chính phủ. Việc thay đổi bảng giá đất hàng năm chỉ để quản lý, không ảnh hưởng gì đến giá trị QSDĐ đã được xác định lần đầu.

- Các tổ chức này có được chuyển nhượng đất không?

- Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 NĐ 13, việc chuyển nhượng chỉ được thực hiện khi được phép thay đổi mục đích SDĐ sang đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp dùng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh; và việc chuyển nhượng, bán tài sản gắn liền trên đất được thực hiện chủ yếu bằng hình thức đấu giá hoặc bán chỉ định.

- Nếu giá nhận chuyển nhượng cao hơn giá đất ban hành hàng năm thì sẽ áp dụng giá nào?

- Theo quy định tại khoản 2, Điều 2 NĐ 13, trường hợp khi nhận chuyển nhượng QSDĐ mà giá đất thực tế nhận chuyển nhượng, giá đất trúng đấu giá QSDĐ cao hơn giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành thì giá đất được áp dụng là giá đất nhận chuyển nhượng QSDĐ hoặc giá đất trúng đấu giá.

30-9-2007 là hạn chót kê khai

- Xin ông cho biết trình tự nộp hồ sơ ra sao, nộp ở đâu?

- Các tổ chức, đơn vị phải báo cáo việc SDĐ cho Sở Tài chính TP nơi tổ chức đang SDĐ (theo hướng dẫn tại Thông báo số 497/TC-BCĐ13 ngày 15-1-2007 của BCĐ 13). Hồ sơ phải kèm theo giấy chứng nhận QSDĐ. Trường hợp chưa có GCN QSDĐ phải có các văn bản liên quan: quyết định giao đất, biên bản bàn giao đất, bàn giao cơ sở kinh doanh, trụ sở làm việc.

Trường hợp không có giấy tờ chứng minh QSDĐ thì tổ chức phải có văn bản giải trình được UBND quận-huyện xác nhận về quá trình SDĐ và đất đang sử dụng không có tranh chấp. Các tổ chức lập hồ sơ theo biểu mẫu quy định gửi về Tổ thường trực của BCĐ 13 đặt tại Chi cục Tài chính doanh nghiệp TP, số 123 Trần Quốc Thảo phường 7 quận 3.

- Hạn chót nộp hồ sơ là khi nào, thưa ông?

- Các đơn vị kê khai và nộp hồ sơ biểu mẫu báo cáo từ ngày 8-1-2007 đến ngày 30-9-2007 (Để đảm bảo thời gian nộp báo cáo về Thường trực BCĐ 13 theo quy định, các cơ quan chủ quản chủ động ấn định thời gian nộp hồ sơ của các tổ chức SDĐ phải nộp về cho các cơ quan chủ quản tổng hợp). Thời gian còn lại BCĐ 13 sẽ tổng hợp và hoàn thành việc xác định QSDĐ trước ngày 31-12-2007 để báo cáo với UBND TP và Bộ Tài chính theo quy định.

- Xin cảm ơn ông. 

HẠNH NHUNG thực hiện

Các tin, bài viết khác