Năm 2010

Phấn đấu diện tích nhà ở bình quân 14m2/người

Trong chương trình phát triển nhà ở cho người dân TPHCM, mục tiêu của thành phố phấn đấu để nâng diện tích nhà ở bình quân của người dân lên 14m2/người vào năm 2010. Như vậy, tổng diện tích nhà ở tăng thêm là 30 triệu m2 và thành phố khuyến khích cũng như tạo mọi điều kiện để các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư xây dựng nhà ở.

 

Chung cư dành cho diện tái định cư trên địa bàn quận 5.

Cụ thể, thành phố xây dựng 30.000 căn hộ phục vụ tái định cư cho các dự án đầu tư của thành phố, di dời và tái định cư 15.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch nội thành. Hiện nay thành phố có 104 khu dân cư lụp xụp với 74.877 hộ có thu nhập thấp đang sinh sống.

Trong giai đoạn 1 (từ 2005 tới 2007), thành phố tập trung vào khu vực Tân Hóa-Lò Gốm với 33 khu và hơn 24.000 hộ dân; giai đoạn 2 (2007-2010) các khu vực dân cư còn lại sẽ được nâng cấp với 71 khu và hơn 50.000 hộ dân.

Đối với những khu dân cư quá lụp xụp, nếu chỉnh trang đô thị không hiệu quả thì qui hoạch điều chỉnh tăng hệ số sử dụng đất, xây dựng chung cư cao tầng tái bố trí dân cư kế hợp khai thác quỹ đất để tạo vốn.

Với các chung cư và nhà tập thể hư hỏng nặng, hiện thành phố có khoảng 40 chung cư loại này với 4.459 hộ dân, cần được thay thế ngay với tổng diện tích đất cần là 90.453m2.

Ngoài ra, thành phố sẽ xây dựng 25.000 căn nhà từ nay đến năm 2010, dành cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang thuê hoặc mua; đầu tư 150-200 căn hộ có nguồn vốn từ ngân sách làm quỹ nhà công vụ; xây dựng 20.000 phòng trọ cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Để thực hiện chương trình này, UBND TPHCM dự kiến triển khai 4 nhóm giải pháp bao gồm nhóm giải pháp về tài chính tập trung thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, cơ chế tạo vốn, hình thành quỹ quay vòng cho các hộ nghèo vay sửa chữa nhà.

Nhóm giải pháp đất đai sẽ tập trung lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, rà soát quỹ đất đã giao, quản lý chặt chẽ quỹ đất do nhà nước trực tiếp quản lý. Nhóm giải pháp quy hoạch và xây dựng sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện qui hoạch các khu đô thị mới, chỉnh trang khu vực nội thành, lập qui hoạch điều chỉnh sử dụng đất đối với những chung cư và nhà tập thể hư hỏng nặng, công bố lộ giới các tuyến đường…

Nhóm giải pháp quản lý sẽ hình thành hệ thống bộ máy đầu tư phát triển và quản lý nhà ở một cách đồng bộ; cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng nhà ở, thủ tục qui hoạch, quản lý đất đai và xây dựng; hình thành hệ thống thông tin quản lý nhà ở; ban hành các quy định để các trung tâm tư vấn, giao dịch bất động sản hoạt động có trật tự; xây dựng qui chế để doanh nghiệp có sử dụng lao động đóng góp kinh phí cho việc phải xây nhà ở cho công nhân thuê…

Các tin, bài viết khác