Phấn đấu giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy

SGGP
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, trong năm 2019, thành phố phấn đấu hoàn thành 2 mục tiêu cơ bản: Giảm 65% khối lượng túi ni lông khó phân hủy sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại và giảm 50% khối lượng túi ni lông khó phân hủy tại các chợ dân sinh so với năm 2010; thu gom và tái chế 50% khối lượng chất thải túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt.

Ngoài ra, 100% khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung và hệ thống quan trắc tự động.

Đến năm 2020, TPHCM phấn đấu hoàn thành 10 mục tiêu tiếp theo: 100% bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn môi trường; 80% lượng nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom xử lý đạt chuẩn; giảm 70% lượng phát thải ô nhiễm không khí; 100% xã thực hiện xây dựng nông thôn mới; giảm thiểu 90% tải lượng chất ô nhiễm vượt chuẩn thải vào nguồn nước; áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tái chế, làm phân compost tỷ lệ 40% và chôn lấp hợp vệ sinh đạt 60% trên tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt; tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán trên 40%…

MINH HẢI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn