Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng

SGGPO

Ngày 17-11, Quận ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ quận 10 và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Tân Phú (TPHCM) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020).

Tại quận 10, đến dự có Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Lê Nguyễn Hồng Quang; Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 10 Nguyễn Bắc Nam; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 10 Vũ Anh Khoa; các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, các đồng chí cách mạng lão thành.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng ảnh 1 Trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" cho các cá nhân tiêu biểu của quận 10

Ôn lại chặng đường 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đoàn Hồng Hiệp phát biểu: Từ những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN… là những minh chứng sinh động, khẳng định rằng: Đại đoàn kết toàn dân tộc trong MTTQ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là truyền thống quý báu, là bài học lớn, là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nhân tố quyết định đảm bảo thành công của cách mạng nước ta. Đại đoàn kết toàn dân tộc là điều kiện tiên quyết giúp nhân dân ta chuyển hóa sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật chất to lớn, là công cụ sắc bén để nhân dân ta phát huy sức mạnh tổng hợp vĩ đại của mình trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, với mục tiêu độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng ảnh 2 Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10 Đoàn Hồng Hiệp trao biểu trưng cho các chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu

Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10 cần tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; động viên và phát huy tốt hơn nữa mọi nguồn lực, tiềm năng to lớn trong nhân dân, không ngừng tổ chức tốt các phong trào, cuộc vận động thiết thực cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, MTTQ quận, phường, Ban công tác Mặt trận khu phố cần tích cực giám sát, phản biện, đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tích cực chuẩn bị và phối hợp tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM.

“Quận ủy đề nghị các cấp ủy Đảng quan tâm nhiều hơn nữa, chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận quận, phường và Ban Công tác Mặt trận khu phố cả về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân và cơ sở; quan tâm hỗ trợ cán bộ Mặt trận cơ sở có hoàn cảnh khó khăn”, Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn nhấn mạnh.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng ảnh 3 Chủ tịch UBND quận 10 Vũ Anh Khoa trao biểu trưng cho các gương "Người tốt - Việc tốt"

MTTQ Việt Nam quận 10 là nơi phối hợp hành động tổ chức thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nổi bật nhất là xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách gặp khó khăn, cuộc vận động “Vì người nghèo” với phương châm “lấy sức dân chăm lo cho dân”. Từ năm 2001 đến năm 2020, Quỹ “Vì người nghèo” quận 10 đã vận động trên 72 tỷ đồng góp phần chăm lo cho đồng bào nghèo của quận và tương trợ đồng bào một số địa phương khác.

Cuộc vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” cũng đã vận động được trong nhân dân trên 9 tỷ đồng để động viên, chia sẻ, hướng về cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở các vùng biên giới, hải đảo, góp phần giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng ảnh 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10 tiếp nhận bảng tượng trưng đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc"

Đặc biệt, trong năm 2020, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quận 10 đã chuyển trên 5,4 tỷ đồng về MTTQ Việt Nam TPHCM nhằm góp phần chia sẻ với những người gặp khó khăn, những người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tại buổi lễ, 7 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”.

Ngoài ra, 90 gương điển hình “Người tốt – Việc tốt”; Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố tiêu biểu; các vị chức sắc – chức việc tôn giáo tiêu biểu; người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số cá nhân cũng được biểu dương.

* Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Tân Phú (TPHCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020).

Đến dự có Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo – Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Lê Văn Thu; Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Tân Phú Phạm Hưng Quốc Bảo; Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận Tân Phú Nguyễn Trường Lâm.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng ảnh 5 Trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" cho các cá nhân tại quận Tân Phú có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc

Ôn lại truyền thống 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú Đặng Thị Hồng Vân khẳng định: “Đại đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trong quá trình dựng nước và giữ nước. Trong thời đại Hồ Chí Minh, truyền thống đó càng được phát huy cao độ. Suốt 90 năm qua, MTTQ Việt Nam luôn làm tròn sứ mệnh của mình, góp phần tô thắm thêm truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, khẳng định quan điểm, đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc sáng suốt, đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu”.

Tại quận Tân Phú, nhiều năm qua, MTTQ Việt Nam quận đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận nhà. Đến nay, 99% các tuyến đường, hẻm trên địa bàn quận đã được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% hộ dân sử dụng nước sạch; quận hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trước 2 năm; tỷ lệ trẻ đến trường luôn đạt trên 99%. Hàng năm, 100% khu phố đều tổ chức thành công ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó tuyên dương ngày càng nhiều gương “Người tốt việc tốt”, gia đình văn hóa tiêu biểu, gương điển hình tiêu biểu.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng ảnh 6 Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng chúc mừng các gương được tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" năm 2020

Việc kêu gọi đóng góp các nguồn quỹ như Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” cũng được Mặt trận các cấp triển khai hàng năm. Qua đó vận động bình quân mỗi năm khoảng 4 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đạt khoảng 1 tỷ đồng, đảm bảo công tác chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cũng như kịp thời thăm hỏi, động viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ tại nơi tuyến đầu tổ quốc, biên giới, hải đảo xa xôi.

Năm 2020, tình hình thiên tai, bảo lũ, dịch bệnh xảy ra liên tục, nhất là dịch Covid-19 và gần đây là nhiều cơn bão lụt lịch sử tràn qua các tỉnh miền Trung đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Một lần nữa tấm lòng đoàn kết, sẻ chia, tương thân tương ái của nhân dân quận Tân Phú được thể hiện. Riêng trong 1 tháng gần đây, cán bộ, chiến sĩ, các mạnh thường quân, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể và nhân dân quận Tân Phú đã đóng góp ủng hộ Quỹ cứu trợ đồng bào miền Trung số tiền trên 4 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, 12 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; 11 tập thể và 11 cá nhân được tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020.

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Trực tiếp khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

Trực tiếp khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

Hôm nay 7-12, HĐND TPHCM khóa X khai mạc kỳ họp thứ 4, dự kiến kéo dài đến ngày 9-12. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm, tập trung xem xét, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2021-2025 và các tờ trình của UBND TPHCM.  

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhiều tấm gương học tập và làm theo Bác

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại tỉnh Tây Ninh đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác, được Thủ tướng tặng bằng khen.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Ông Lê Quốc Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Ông Lê Quốc Anh (49 tuổi, quê quán huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang); trình độ chuyên môn Thạc sĩ quy hoạch; trình độ chính trị Cao cấp chính trị. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Quốc Anh đã qua các chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư Thành ủy TP Hà Tiên.

Cải cách hành chính

Giảm họp, tăng kết nối với dân

Thích ứng linh hoạt với Covid-19, các công sở trên địa bàn TPHCM đã chuyển bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động để đảm bảo điều hành, giải quyết công việc. Nhiều đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin, giảm bớt hội họp, tăng kết nối trực tuyến, nhất là tăng phục vụ người dân theo hình thức trực tuyến.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP