Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim: Minh bạch thông tin đại hội Đảng đến toàn dân

Ngày 25-1, bên hành lang Đại hội lần thứ XII của Đảng, đồng chí Vũ Trọng Kim (ảnh), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại đại hội. Đồng chí Vũ Trọng Kim nói:            

Quá trình thảo luận nhân sự ở đại hội đến khi có kết quả đều phải được công khai kịp thời để toàn Đảng, toàn dân biết một cách rõ ràng, minh bạch và đầy đủ nhất. Dân theo dõi, nắm bắt được thông tin kịp thời từ đại hội càng thể hiện rõ bản chất của Đảng là Đảng của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Đảng là Đảng của dân tộc, nên những công việc của Đảng phải được để dân biết một cách nhanh nhất, chính xác nhất.

* Phóng viên Báo SGGP: Không khí thảo luận nhân sự trong mấy ngày qua thế nào, thưa đồng chí?

* Đồng chí VŨ TRỌNG KIM: Tôi thấy không khí thảo luận của đại biểu ở các đoàn là rất dân chủ, thẳng thắn và thực hiện theo đúng nguyên tắc của Đảng. Việc đề cử được thực hiện công khai, các đại biểu thảo luận rất thẳng thắn, giới thiệu cả những người không nằm trong danh sách Trung ương giới thiệu và không dự đại hội.

* Phóng viên Báo Tiền Phong: Tại đại hội có nhiều đại biểu giới thiệu thêm vào danh sách với hơn 60 trường hợp, như vậy chuẩn bị nhân sự mà Trung ương đưa ra dường như chưa sát với thực tế?

* Đó là việc bình thường và thể hiện sự dân chủ và sự tôn trọng tổ chức của mình. Ban Chấp hành Trung ương thể hiện sự tập trung ở chỗ đã giới thiệu ai ra thì người đó ra ứng cử, không được giới thiệu nên phải xin rút là phù hợp. Điều đó là hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc của Đảng, thiểu số phục tùng đa số.

*  Phóng viên Báo Tuổi Trẻ: Các trường hợp giới thiệu ở đại hội có số dư rất cao, tới hơn 60 trường hợp, có nghĩa là đã vượt quá 30% theo quy định?

* Cái đó là thể hiện sự dân chủ để cho đại biểu có quyền lựa chọn. Những trường hợp được giới thiệu ở đại hội đều phải qua lấy phiếu tín nhiệm, lấy từ cao đến thấp, cho đến khi đủ số dư 30% thì đưa vào danh sách chính thức để đại hội bầu. Quy chế bầu cử tại đại hội được đại biểu thống nhất thông qua, Đoàn Chủ tịch điều hành theo các quy định trong quy chế này.

*  Xin cảm ơn đồng chí!

“Đại hội Đảng có sự quan tâm của toàn dân, vì đại hội bàn chuyện của dân. Dân mong kết quả ở đại hội không chỉ là những chủ trương, quyết sách mới của Đảng có ý nghĩa trong cuộc sống sẽ được triển khai trong những năm tới, mà còn là vấn đề nhân sự với những đồng chí lãnh đạo có đủ đức, đủ tài gánh vác trọng trách của đất nước. Do vậy, theo tôi mọi thông tin ở đại hội phải được công khai, minh bạch để dân biết. Thông qua đó còn kiểm soát cho Đảng được tốt hơn, làm cho Đảng năng lực hơn và những đồng chí lãnh đạo của Đảng cọ sát hơn với thực tế, áp lực hơn với dư luận và người dân mong đợi” 

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương


HOÀI NAM - NGỌC QUANG
(thực hiện)


 

Đại biểu LÊ HOÀNG PHỤNG, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc: Tạo chuyển biến từ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đại hội lần thứ XII của Đảng được tổ chức chu đáo, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, chương trình và quy chế làm việc tại đại hội. Nhiều nội dung được góp ý từ cơ sở, từ các các tầng lớp nhân dân đã được tổng hợp, bổ sung vào Báo cáo chính trị trình đại hội, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Qua thảo luận của đại biểu ở các đoàn đã làm sáng rõ hơn nhiều vấn đề về các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta trong những năm tới, về tiếp tục công cuộc đổi mới sâu sắc, toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, các ý kiến phát biểu tại hội trường và thảo luận của đại biểu ở các đoàn đều thống nhất cao với đánh giá của Trung ương về những nhận định, đánh giá về tình trạng tham nhũng, tiêu cực hiện nay. Nhiều ý kiến góp ý trong nhóm giải pháp xây dựng Đảng cần quyết tâm, quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc đấu tranh với tình trạng tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và sự yếu kém trong bộ máy chính quyền các cấp. Tôi tin rằng từ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng lần này, tình hình sẽ được chuyển biến tích cực, những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng sẽ được chấn chỉnh, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đại biểu LƯƠNG MINH SƠN, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên: Cần có quyết sách  về xây dựng Đảng

Tại đại hội lần này, vấn đề xây dựng Đảng được đặt lên trọng tâm hàng đầu, làm sao trong nhiệm kỳ XII phải nâng cao được sức chiến đấu của Đảng, đẩy lùi được tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Tôi hy vọng với những nội dung trong Báo cáo chính trị đã nêu, thời gian tới toàn Đảng sẽ thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, từng bước đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Muốn xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh thì phải có đối sách quyết liệt, mà trọng tâm là công tác tổ chức. Dù trong Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng có đánh giá về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, thế nhưng công tác tổ chức để đáp ứng với yêu cầu theo tôi còn nhiều mặt khiếm khuyết. Muốn tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, công tác tổ chức phải đủ mạnh mới có thể đẩy lùi được tham nhũng, tiêu cực.

Các tin, bài viết khác