Podcast bản tin tối 24-5: TPHCM chỉ đạo gỡ việc ngừng giao dịch tài sản của 4 công ty liên quan Phan Văn Anh Vũ

Podcast bản tin tối 24-5: TPHCM chỉ đạo gỡ việc ngừng giao dịch tài sản của 4 công ty liên quan Phan Văn Anh Vũ

0:00 / 0:00
0:00

Giọng đọc: THU HƯƠNG