Podcast: Khơi mạch ngầm từ đất

Nhiều người trẻ tự tìm cho mình hướng đi sâu vào truyền thống, xây dựng bản sắc riêng trong cái chung. Từ những mạch ngầm nhỏ, sức sống truyền thống chảy mãi, thấm sâu và trở thành một phần máu thịt sống còn.

0:00 / 0:00
0:00

Tác giả: VĂN TUẤN