Quảng Ngãi: Khô cháy đồng, dân xách thùng mua từng giọt nước

Quảng Ngãi: Khô cháy đồng, dân xách thùng mua từng giọt nước

Quảng Ngãi: Khô cháy đồng, dân xách thùng mua từng giọt nước ảnh 1
Quảng Ngãi: Khô cháy đồng, dân xách thùng mua từng giọt nước ảnh 2
Quảng Ngãi: Khô cháy đồng, dân xách thùng mua từng giọt nước ảnh 3
Quảng Ngãi: Khô cháy đồng, dân xách thùng mua từng giọt nước ảnh 4
Quảng Ngãi: Khô cháy đồng, dân xách thùng mua từng giọt nước ảnh 5
Quảng Ngãi: Khô cháy đồng, dân xách thùng mua từng giọt nước ảnh 6
Quảng Ngãi: Khô cháy đồng, dân xách thùng mua từng giọt nước ảnh 7
Quảng Ngãi: Khô cháy đồng, dân xách thùng mua từng giọt nước ảnh 8
Quảng Ngãi: Khô cháy đồng, dân xách thùng mua từng giọt nước ảnh 9
Quảng Ngãi: Khô cháy đồng, dân xách thùng mua từng giọt nước ảnh 10

NGUYỄN TRANG - Đồ họa: HỮU VI

Các tin, bài viết khác