Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo Phú Quốc

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa chỉ đạo Tổng cục Du lịch xúc tiến hoàn chỉnh Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo Phú Quốc thời kỳ 2006-2010 và định hướng đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10-2006. 

B.CH.

Các tin, bài viết khác