Ra mắt đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh

Ra mắt đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh

Ra mắt đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh  ảnh 1
Ra mắt đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh  ảnh 2
Ra mắt đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh  ảnh 3
Ra mắt đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh  ảnh 4
Ra mắt đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh  ảnh 5
Ra mắt đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh  ảnh 6
Ra mắt đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh  ảnh 7

ANH PHƯƠNG; Ảnh: VIẾT CHUNG; Đồ họa: HỮU VI

Các tin, bài viết khác

" />