Rừng phòng hộ Đạ Chais bị phá trắng, chiếm đất trồng mắc ca, mai anh đào

Phóng viên Báo SGGP đã tiếp cận khu rừng thông ba lá nhiều năm tuổi tại khoảnh 6, tiểu khu 122, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim quản lý (thuộc địa bàn xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) vừa bị phá trắng.

Tin cùng chuyên mục