Sáng nay 20-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp phiên trù bị

 * Trưng bày chuyên đề “Trọn đời theo Đảng”
 
(SGGPO).- Sáng nay 20-1, tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên trù bị.

Mở đầu phiên họp, các đại biểu tham dự Đại hội đã xem xét thông qua Chương trình phiên họp trù bị, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Tiếp đó, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội lần thứ XII. Chiều nay, các đại biểu tham dự Đại hội sẽ tiến hành nghiên cứu văn kiện tại Đoàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới dự phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Phiên khai mạc chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ diễn ra vào sáng mai, 21-1. Chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Trong 8 ngày làm việc chính thức, Đại hội sẽ xem xét thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016-2020; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai nhiệm kỳ đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội XII tại phiên họp trù bị

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên, trong đó: đại biểu đương nhiên có 197 đồng chí, là Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết khóa XI, chiếm tỷ lệ 13,05%; đại biểu được bầu tại đại hội các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.300 đại biểu, chiếm tỷ lệ 86,09%; đại biểu chỉ định là 13, chiếm tỷ lệ 0,86%; đại biểu nữ có 194 đồng chí, chiếm tỷ lệ 12,85%; đại biểu là dân tộc thiểu số có 174 đồng chí, chiếm tỷ lệ 11,52%; đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động có 10 đồng chí, chiếm tỷ lệ 0,66%; đại biểu là Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú có 20 đồng chí, chiếm tỷ lệ 1, 32%; đại biểu là Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú có 15 đồng chí, chiếm tỷ lệ 0,99%; đại biểu là Nghệ sĩ Ưu tú có 1 đồng chí, chiếm tỷ lệ 0,07%. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Giáo sư, Phó giáo sư có 55 đồng chí, chiếm tỷ lệ 3,64%, trong đó có 2 Viện sĩ, chiếm tỷ lệ 0,14%; Tiến sĩ có 241 đồng chí, chiếm tỷ lệ 15,96%; Thạc sĩ có 511 đồng chí, chiếm tỷ lệ 33,84%; đại học có 757 đồng chí, chiếm tỷ lệ 50,13%. Về độ tuổi, từ 30 tuổi trở xuống có 2 đồng chí, chiếm tỷ lệ 0,13%; từ 31 đến 40 tuổi có 65 đồng chí, chiếm tỷ lệ 4,3%; từ 41 đến 50 tuổi có 384 đồng chí, chiếm 25,43%; từ 51 đến 60 tuổi có 992 đồng chí, chiếm 65,7%; từ 61 đến 70 tuổi có 64 đồng chí, chiếm tỷ lệ 4,24%; trên 70 tuổi có 2 đồng chí, chiếm tỷ lệ 0,13%.

Ban chấp hành Trung ương mời các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa II đến khóa VI, đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu và các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

* Sáng nay 20-1, tại di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Trọn đời theo Đảng”, giới thiệu đến công chúng cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của 5 đồng chí nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, từng bị thực dân Pháp bắt giam trong Nhà tù Hỏa Lò gồm: Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười.

Với gần 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, trưng bày đã giới thiệu về tiểu sử, quê hương, gia đình, đường đến với cách mạng; những ngày tù ngục; những ngày tiếp tục với con đường cách mạng; thời kỳ là người lãnh đạo cao nhất của Đảng. Mỗi bức ảnh, câu chuyện tại cuộc trưng bày là những ký ức về phẩm chất kiên trung, bất khuất của các chiến sĩ cách mạng trong mọi hoàn cảnh; khái quát tinh thần đấu tranh không biết mệt mỏi trong nhà tù thực dân, đế quốc; những dấu ấn quan trọng trong chặng đường hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh của các đồng chí.
 
Theo ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cuộc đời hoạt động của 5 đồng chí nguyên Tổng Bí thư là những tấm gương sáng về phẩm chất cao quý của người cộng sản. Với niềm tin sắt đá và nghị lực phi thường, họ biến nhà tù thành trường học cách mạng, tuyên truyền, giác ngộ lý tưởng cách mạng cho nhiều anh chị tù thường phạm, đảng viên Quốc dân Đảng và cả nhân viên làm việc trong nhà tù. Khi trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, các đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giành độc lập, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trưng bày chuyên đề “Trọn đời theo Đảng”, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, sẽ kéo dài đến hết ngày 5-2-2016.

HÀM YÊN

Thông tin liên quan:

>> Các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào Lăng viếng Bác

Các tin, bài viết khác