SGGP Đầu Tư Tài Chính (12-9-2013)

* CHỦ ĐIỂM - SỰ KIỆN: Qua 1 năm rưỡi thực hiện, đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại đã đạt được một số kết quả, nhưng vẫn đang chậm so với tiến độ đề ra. Hiện Ngân hàng Nhà nước đang cố gắng hoàn thiện chính sách để đề án này về đích vào năm 2015. Tuy nhiên, mục tiêu này không dễ thực hiện vì còn rất nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước.

* TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Để Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) có thể tiến hành mua bán và xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành một loạt thông tư nhằm tạo ra cơ chế cho hoạt động này. Nhưng muốn những giải pháp đi vào thực tế cần có thời gian và quan trọng là các tổ chức tín dụng phải chủ động hợp tác, cải cách, minh bạch để tạo dựng lòng tin cho thị trường, tạo ra hệ thống tài chính vững mạnh.

* CHỨNG KHOÁN - ĐẦU TƯ: Gần đây, khi cổ đông lớn công bố về tỷ lệ sở hữu cổ phiếu, người ta thấy có một cụm từ mới là “nhóm cổ đông nước ngoài (hay nhóm nhà đầu tư nước ngoài) có liên quan”. Tại sao không là cổ đông như trước mà lại là nhóm cổ đông? “Liên quan” ở đây nghĩa là gì?

* NHÌN RA THẾ GIỚI: Trong bối cảnh Hoa Kỳ có khả năng can thiệp quân sự vào Syria, nhiều người đặt vấn đề về vai trò của những cuộc chiến do Hoa Kỳ phát động đối với đời sống kinh tế-xã hội ở những nước bị can thiệp, cũng như đối với bản thân Hoa Kỳ và cả thế giới.

Và nhiều chuyên mục khác...

Các tin, bài viết khác