SGGP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Xuân Đinh Dậu 2017

Mời quý độc giả đón đọc Giai phẩm đặc biệt ĐTTC Xuân Đinh Dậu, phát hành trên toàn quốc vào hôm nay 5-1, với nhiều chuyên mục hấp dẫn. ĐẤT NƯỚC VÀO XUÂN:

Xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Vì sao miền Trung là "mặt tiền" biển của cả nước nhưng chưa phát triển?

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Vì sao miền Trung là "mặt tiền" biển của cả nước nhưng chưa phát triển?

Tại Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt câu hỏi: Vì sao miền Trung hội đủ các tiềm năng, là nơi "rừng vàng, biển bạc" và có đường bờ biển dài nhất, tài nguyên độc đáo nhất cả nước nhưng đến nay vẫn chưa khai phá, phát triển xứng tầm? 

Kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Vì sao miền Trung là "mặt tiền" biển của cả nước nhưng chưa phát triển?

Tại Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt câu hỏi: Vì sao miền Trung hội đủ các tiềm năng, là nơi "rừng vàng, biển bạc" và có đường bờ biển dài nhất, tài nguyên độc đáo nhất cả nước nhưng đến nay vẫn chưa khai phá, phát triển xứng tầm?