SGGP Đầu tư Tài chính ngày 14-11-2013

* CHỦ ĐIỂM-SỰ KIỆN: Từ khi bóng đá Việt Nam đi lên chuyên nghiệp, doanh nghiệp đã tham gia đầu tư vào lĩnh vực này ngày càng nhiều, đã giúp nhiều doanh nghiệp xây dựng được thương hiệu nhanh chóng. Tuy nhiên, do nền kinh tế còn khó khăn, một phần vì cơ chế đối với lĩnh vực này chưa chuyên nghiệp, nên hoạt động đầu tư bóng đá của doanh nghiệp Việt Nam còn kém ổn định.

* TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG:
Thời điểm kết thúc năm tài chính 2013 đã cận kề, nhưng tăng trưởng tín dụng của nhiều ngân hàng thương mại vẫn chưa có dấu hiệu lạc quan. Dù các ngân hàng đang tăng tốc đẩy mạnh các gói tín dụng ưu đãi, nhưng dòng vốn này chủ yếu hướng đến những doanh nghiệp đáp ứng điều kiện.

* CHỨNG KHOÁN-ĐẦU TƯ:
Khoảng 6 tháng qua, FCN (CTCP Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm Fecon) là một trong những cổ phiếu tích cực nhất trên thị trường... Nhưng càng về sau, người ta lại thấy những chuyện rất “lạ” nhưng cũng rất quen tại cổ phiếu này. 

* DOANH NGHIỆP-DỊCH VỤ-THỊ TRƯỜNG:
Hôm qua 13-11, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi). Theo tờ trình của Tòa án Nhân dân tối cao, luật hiện hành sau 9 năm áp dụng đã bộc lộ một số hạn chế tác động tiêu cực đến việc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, thậm chí mâu thuẫn, chưa tương thích với các văn bản quy phạm pháp luật khác... dẫn đến hiệu quả áp dụng Luật Phá sản vào thực tiễn không cao.

Và nhiều chuyên mục khác...

Các tin, bài viết khác