SGGP Đầu tư Tài chính ngày 28-12-2015

* CHỦ ĐIỂM-SỰ KIỆN: Với những lợi thế như có bờ biển dài, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và một nền văn hóa giàu bản sắc, nhưng ngành du lịch Việt Nam vẫn chưa thể phát triển đúng với tiềm năng. Du lịch Việt Nam tụt hậu so với thế giới và các nước trong khu vực bởi tồn tại nhiều rào cản làm nản lòng du khách.

* TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG: 2015 là năm cuối của việc thực hiện công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015. Đây cũng là năm Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện quyết liệt việc tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn để sắp xếp lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. Vậy nhưng, tổng kết đánh giá kết thúc năm 2015 nhiều mục tiêu đặt ra trong việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa thực hiện đúng kế hoạch.

* CHỨNG KHOÁN-ĐẦU TƯ: Đầu cơ chìm là xu hướng đầu cơ vào những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt. Về lý mà nói, nhóm cổ phiếu này tăng bởi có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, thị phần lớn, thương hiệu mạnh… Nhưng nhìn vào giao dịch theo từng phiên và những chuyển động xung quanh sẽ thấy khá rõ hiện tượng đầu cơ.

* NHÌN RA THẾ GIỚI: Đầu tháng 12-2015, tin cho biết một quan chức cảnh sát cấp cao của Thái Lan đã xin tỵ nạn chính trị tại Australia. Ông này lo ngại bị sát hại do điều tra về tình trạng nô lệ lao động và buôn người ở Thái Lan đã đụng chạm đến nhiều nhân vật tai to mặt lớn trong chính phủ, quân đội và cảnh sát.

Và nhiều chuyên mục khác...

Các tin, bài viết khác