Tâm nguyện của một thương binh

Dáng hình nhỏ nhắn, cách nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng đầy bản lĩnh, luôn chọn con đường mới để đi, dù khó khăn vất vả nhưng mang lại lợi ích cho nhiều người – đó là bác sĩ Đào Cảnh Tuất, một trong những người tiên phong phát triển hệ thống y tế tư nhân và nhận khám bảo hiểm y tế đầu tiên trên cả nước.

Tin cùng chuyên mục