Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ảnh 1

Trình bày: HỮU VI - MINH THƯ; Ảnh: QUANG PHÚC

Các tin, bài viết khác