Năm du lịch Thái Nguyên 2007

Tạo bước phát triển mới cho du lịch Việt Bắc

Sáng 5-10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức họp báo tuyên truyền “Năm du lịch Thái Nguyên về thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc-2007”.  

Khai mạc cuối tháng 2, Năm du lịch Thái Nguyên 2007 sẽ có nhiều hoạt động văn hóa - du lịch, trọng tâm là Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương về lãnh đạo kháng chiến chống Pháp tại ATK Thái Nguyên (20-5-1947 - 20-5-2007).

Đây là dịp để giáo dục truyền thống, phát huy giá trị, ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến khu Việt Bắc; thu hút đầu tư, nguồn lực, tạo bước phát triển mới cho du lịch 6 tỉnh Việt Bắc với trung tâm là Thái Nguyên, góp phần thực hiện thành công Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006-2010.

 V.T.

Các tin, bài viết khác