Thông báo chung của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về tái định cư nhân đạo (HR)

I. Thông báo chung:

1. Xuất phát từ thiện chí nhân đạo của mình và đáp ứng nguyện vọng của những công dân đã từng có thời gian làm việc trong chính quyền Sài Gòn và các công sở của Hoa Kỳ trước ngày 30-4-1975, từ năm 1979 Chính phủ Việt Nam đã cho phép công dân của mình được xuất cảnh ra nước ngoài tái định cư, đoàn tụ gia đình theo Chương trình ra đi có trật tự (Chương trình ODP) gồm các diện HO, U11, V11, AC. Chương trình ODP đã kết thúc ngày 30-9-1994. Từ đó, vấn đề di dân Việt Nam định cư nước ngoài đã được bình thường hóa theo thông lệ quốc tế.

Nay theo đề nghị của Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, với chính sách nhân đạo và thiện chí của mình, ngày 15-11-2005 đã ký thỏa thuận cuối cùng với phía Hoa Kỳ mở lại Tiến trình tái định cư nhân đạo (HR).

Tiến trình tái định cư nhân đạo sẽ xem xét giải quyết cho những công dân Việt Nam đủ tiêu chuẩn để được xuất cảnh tái định cư Hoa Kỳ theo các diện HO, U11, V11, nhưng vì những nguyên nhân và lý do khác nhau chưa kịp nộp hồ sơ hoặc hồ sơ chưa đầy đủ trước khi chương trình ODP kết thúc ngày 30-9-1994.

2. Theo Thỏa thuận, Tiến trình Tái định cư nhân đạo sẽ được thực hiện từ ngày 25-12-2005, bắt đầu bằng đợt Phổ biến thông tin công cộng (PIO) kéo dài 6 tháng nhằm cung cấp những thông tin đầy đủ về Tiến trình HR cho những công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Tiến trình để được xem xét đi tái định cư tại Hoa Kỳ. Tiếp theo đó là giai đoạn 2 năm xử lý hồ sơ, bắt đầu từ ngày 25-6-2006 đến ngày 25-6-2008.

3. Tiến trình này chỉ áp dụng đối với những người thuộc diện HO, U11, V11 trước ngày 30-9-1994 đủ tiêu chuẩn để đi tái định cư Hoa Kỳ nhưng chưa thể nộp đơn hoặc chưa thể hoàn tất hồ sơ. Tiến trình này không áp dụng đối với những người trước đây đã nộp đơn theo Chương trình ODP nhưng đã bị từ chối hoặc đã được thông báo họ không đủ tiêu chuẩn theo Chương trình ODP.

4. Người quan tâm đến Tiến trình này có thể liên hệ trực tiếp với Bộ phận Tái định cư nhân đạo thuộc Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh để có thông tin chi tiết về tiêu chuẩn tham gia, hướng dẫn nộp hồ sơ và mọi vấn đề liên quan khác:

– Điện thoại: 08-829-2750 (Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8h00 – 17h00)
– Địa chỉ: Bộ phận Tái định cư nhân đạo (HRS)
Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ
Số 4 Lê Duẩn,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
– Địa chỉ e-mail:
RefugeeInfo@wrapshochiminh.org.vn
– Địa chỉ website:
http://hochiminh.usconsulate.gov/wwwhref.html
Hoặc có thể liên hệ với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an để được hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn tham gia, thủ tục, hồ sơ cần thiết:
– Điện thoại: 08-920-1701 (Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8h00 – 16h30)
– Địa chỉ: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh
Bộ Công an Việt Nam
Số 254 Nguyễn Trãi,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

II. Người tham gia tiến trình tái định cư Hoa Kỳ lưu ý:

1. Tiến trình Tái định cư nhân đạo này là hoàn toàn MIỄN PHÍ. Mọi cá nhân đáp ứng các điều kiện, thủ tục quy định của Tiến trình đều có thể trực tiếp nhận được thông tin, mẫu đơn và hỗ trợ từ Bộ phận Tái định cư nhân đạo của TLSQ Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh và Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an Việt Nam. Các công dân Việt Nam quan tâm đến Tiến trình này liên hệ trực tiếp với Bộ phận Tái định cư TLSQ Hoa Kỳ, không được thông qua trung gian khác để được tư vấn, hỗ trợ hay nộp đơn.

2. Không phải tất cả những người nộp đơn hoặc được gọi phỏng vấn đều được chấp thuận đi tái định cư. Mỗi cá nhân được chấp thuận đi tái định cư sẽ có đủ thời gian để thu xếp các vấn đề cá nhân: công việc, tài sản, nhà cửa v.v... ở Việt Nam trước khi xuất cảnh đi Hoa Kỳ. Để tránh xáo trộn cuộc sống, các cá nhân không nên có bất kỳ hành động nào để thu xếp trước những vấn đề này khi họ chưa được Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ thông báo chính thức bằng văn bản về việc họ được chấp thuận tái định cư Hoa Kỳ.

3. Những người khai báo hoặc nộp các tài liệu giả mạo cho Chính phủ Hoa Kỳ sẽ bị từ chối nhập cảnh Hoa Kỳ vĩnh viễn và sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam.

4. Công dân Việt Nam sẽ không nhận được quyết định cuối cùng cho phép xuất cảnh đi Hoa Kỳ theo Tiến trình này nếu chưa được phép xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

III. Tiêu chuẩn tham gia tiến trình
Tái định cư nhân đạo

1. Đối với những công dân Việt Nam thuộc diện HO:

Là một trong những người sau:

a/ Người nộp đơn là công dân Việt Nam đã trải qua ít nhất ba năm trong trại cải tạo do có mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức của Chính phủ Hoa Kỳ để thực hiện các chương trình hoặc các chính sách của Chính phủ Hoa Kỳ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975.

b/ Người nộp đơn là công dân Việt Nam có đủ hai điều kiện sau:

– Đã từng trải qua ít nhất một năm trong trại cải tạo do có mối liên hệ chặt chẽ với Chính phủ Hoa Kỳ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975.

– Đã được đào tạo với thời hạn bất kỳ tại Hoa Kỳ hoặc trên lãnh thổ Hoa Kỳ dưới sự bảo trợ của Chính phủ Hoa Kỳ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975.

c/ Người nộp đơn là công dân Việt Nam có đủ hai điều kiện sau:

– Đã từng trải qua ít nhất một năm trong trại cải tạo do có mỗi liên hệ chặt chẽ với Chính phủ Hoa Kỳ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975.

– Đã làm việc trực tiếp cho Chính phủ Hoa Kỳ hoặc một công ty Hoa Kỳ hoặc một tổ chức Hoa Kỳ trong thời gian ít nhất là một năm trước ngày 30 tháng 4 năm 1975.

d/ Người nộp đơn là người góa chồng/góa vợ của người bị đưa vào trại cải tạo do có mối liên hệ chặt chẽ của người đó với Chính phủ Hoa Kỳ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 và đã chết trong trại cải tạo hoặc chết trong vòng một năm sau khi được thả.

2. Công dân Việt Nam là cựu nhân viên Chính phủ Hoa Kỳ (diện U11):

Những nhân viên được tuyển dụng trực tiếp bởi Chính phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam với thời gian làm việc được chứng minh tổng cộng từ 5 năm trở lên trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 1963 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.

3. Công dân Việt Nam là cựu nhân viên của công ty tư nhân hoặc tổ chức của Hoa Kỳ (diện V11):

-  Những nhân viên được tuyển dụng trực tiếp bởi các công ty tư nhân Hoa Kỳ hoặc các tổ chức của Hoa Kỳ với thời gian làm việc được chứng minh tổng cộng từ 5 năm trở lên trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 1963 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.

-  Những thành viên gia đình trực tiếp của những người đủ tiêu chuẩn nói trên gồm: vợ hoặc chồng của những người có đơn được chấp thuận và các con của họ chưa lập gia đình chưa tròn 21 tuổi vào thời điểm họ nộp đơn.

IV. Quy định về thủ tục, hồ sơ để tham gia tiến trình HR

Để giúp cho việc xét đơn được nhanh chóng, thuận tiện, người có đơn (đương đơn) cần lưu ý làm đúng theo hướng dẫn dưới đây:

1. Khai đơn (theo mẫu) đầy đủ, chi tiết và ký vào đơn.

2. Gửi đơn (kèm 3 ảnh 4 x 6cm) đến Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh cùng bản photocopy các tài liệu liên quan dưới đây:

-  Bản photocopy các tài liệu, thư từ ODP trước đây.
-  Giấy xác nhận ra trại.
-  Giấy tờ chứng minh làm việc cho Chính phủ Hoa Kỳ: giấy lãnh lương, hồ sơ nhân sự, hợp đồng làm việc...
- Tài liệu chứng minh làm việc cho công ty tư nhân hoặc tổ chức của Hoa Kỳ – giấy lãnh lương, hồ sơ nhân sự, hợp đồng làm việc…

3. Lưu ý:

– Đương đơn có thể liên hệ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an Việt Nam hoặc Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố để nhận đơn và được hướng dẫn chi tiết.

– Mọi thắc mắc hay cần biết thông tin về hồ sơ, xin liên hệ Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ số điện thoại 08-8292750.

– Sau khi xem xét đơn, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ thông báo trực tiếp đến đương đơn nếu đương đơn hội đủ tiêu chuẩn được tham dự phỏng vấn theo Tiến Trình Tái Định Cư Nhân Đạo.

– Khi đến phỏng vấn, đương đơn cần mang theo bản gốc những giấy tờ nêu trên để đối chiếu.  

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2005

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ấn Độ đã trải qua các đợt bùng phát dịch cúm gia cầm trong những thập kỷ gần đây, khiến hàng triệu con gia cầm bị tiêu hủy. Ảnh minh họa: EPA

Ấn Độ: Bùng phát cúm gia cầm

Cục Chăn nuôi, Sữa và Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phúc lợi nông dân Ấn Độ vừa xác nhận, bệnh cúm gia cầm đã bùng phát tại 9 bang và lây nhiễm trong các loài chim hoang dã ở 12 bang của nước này.

Hồ sơ - tư liệu

Quyền lực “mềm” trong bầu cử Tổng thống Mỹ

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ được tổ chức mỗi 4 năm vào ngày thứ ba sau ngày thứ hai đầu tiên của tháng 11. Năm 2020, ba cuộc bầu cử liên bang sẽ được tổ chức vào ngày 3-11 (giờ địa phương, tức 4-11, giờ Việt Nam) gồm bầu toàn bộ Hạ viện, 1/3 Thượng viện và Tổng thống. Mỗi thành viên của Hạ viện đại diện cho một khu vực. 

Chính trường thế giới

Cuộc bầu cử bước ngoặt

Trong 2 ngày 15 và 16-1, đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Đức sẽ tổ chức đại hội đảng toàn quốc lần thứ 33 theo hình thức trực tuyến để bầu chủ tịch mới cũng như các vị trí chủ chốt trong đảng. Đây được xem là một trong những cuộc bầu cử quan trọng trong năm 2021, bởi nó sẽ quyết định chính sách phát triển của Đức cũng như Liên minh châu Âu (EU).

Chuyện đó đây

Xu hướng đòi quyền an tử

Kể từ ngày Luật an tử của Hàn Quốc có hiệu lực (vào tháng 2-2018), số người mắc bệnh nan y từ chối điều trị kéo dài sự sống trong giai đoạn cuối của cuộc đời ngày càng tăng và yêu cầu quyết liệt hơn.