Thông báo Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa X

SGGP
Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X họp ngày 15 và ngày 16-10-2018 để thảo luận, góp ý thông qua 8 nội dung do Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy trình. 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì và tổng kết hội nghị. Hội nghị Thành ủy thống nhất đánh giá cao về tâm huyết và trách nhiệm của các đồng chí Thành ủy viên và các đơn vị liên quan đã chuẩn bị nội dung, có ý kiến phát biểu đóng góp sâu sắc đối với các nội dung trình. Hội nghị thống nhất đánh giá:

1. Về Tờ trình kết quả kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách của thành phố 9 tháng đầu năm 2018:

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, thu chi ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) tăng 7,89% (cùng kỳ năm 2017 tăng 7,87%). Cơ cấu kinh tế thành phố tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn; thu ngân sách đạt 269.168 tỷ đồng, bằng 71,44% dự toán, tăng 9,88% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 298.819 tỷ đồng, chiếm 33,1% GRDP; đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 5,47 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ. 

Thông báo Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa X ảnh 1 Các đại biểu dự Hội nghị Thành ủy. Ảnh: VIỆT DŨNG
 Các hoạt động văn hóa, lễ kỷ niệm, lễ hội được quan tâm tổ chức trang trọng, tạo không khí phấn khởi. Công tác cải cách hành chính, đổi mới thể chế được tập trung triển khai, góp phần công khai, minh bạch, cải tiến các quy trình thực hiện nhiệm vụ, tăng cường thanh tra, kiểm tra của cơ quan, đơn vị giúp giảm phiền hà của nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân; triển khai nhiều giải pháp kéo giảm phạm pháp hình sự (giảm 276 vụ, 7,93% so với cùng kỳ); nhiều hoạt động khoa học - công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, kêu gọi đầu tư được quan tâm triển khai; tổ chức thành công nhiều sự kiện đối ngoại, với kết quả tích cực. Thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em… góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; kịp thời dự báo và có các giải pháp đảm bảo ổn định tình hình đối với hoạt động kích động biểu tình, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.


Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn chung của đất nước, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; tốc độ phát triển kinh tế chưa tương xứng, đồng bộ với đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở; các hoạt động lôi kéo tụ tập đông người, gây mất trật tự an toàn xã hội dù được xử lý kịp thời, ổn định tình hình nhưng vẫn tác động đến môi trường thu hút đầu tư, tình hình an ninh trật tự của thành phố; nguồn vốn cho đầu tư phát triển còn thấp, tiến độ thực hiện và giải ngân thấp; các vấn đề liên quan đến ngập nước, ùn tắc giao thông,… tuy được quan tâm, triển khai đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, tình hình thực tế gây bức xúc trong dư luận xã hội; công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thực hiện còn chậm.  

- Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế 3 tháng cuối năm 2018 
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và triển khai các biện pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018 đã nêu tại Kết luận số 253-KL/TU ngày 28-12-2017 của Thành ủy; giám đốc các sở, ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, sử dụng hết vốn đầu tư từ ngân sách của năm 2018; hỗ trợ quyết liệt các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế từ nay đến Tết Nguyên đán; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án vay kích cầu. Đây là các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đồng chí giám đốc các sở, ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong năm 2018. 

2. Về Báo cáo chủ trương và định hướng quy hoạch phát triển Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố (quận 2, quận 9, quận Thủ Đức):

Đa số đại biểu thống nhất cao về ý tưởng, chủ trương phát triển Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố, bao gồm quận 2, quận 9, quận Thủ Đức, nằm trong 4 hướng phát triển của thành phố, có nhiều ưu thế để thực hiện các đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển của thành phố, bởi đây là địa bàn có nhiều cơ sở hạ tầng thuận lợi với nhiều trường đại học, Khu công nghệ cao, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án Metro số 1, kết nối thuận tiện đến các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và lan tỏa đến các tỉnh Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Xây dựng “Khu đô thị sáng tạo” với mục tiêu phát triển dựa trên mũi nhọn là các ngành kinh tế tri thức, khu vực này trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo lớn nhất phía Nam, thúc đẩy sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, thành phố sẽ khẩn trương hoàn chỉnh và từng bước triển khai Đề án với các mục tiêu cụ thể đã đề ra. Từ nay đến cuối tháng 10-2018, Thành ủy sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Khu đô thị sáng tạo do một đồng chí lãnh đạo thành phố phụ trách, từ đó tổ chức cuộc thi ý tưởng quốc tế về quy hoạch đô thị sáng tạo, lập đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sáng tạo; thuê đơn vị tư vấn quốc tế nghiên cứu đề xuất, đánh giá tác động về nguồn lực, thách thức để dự báo, phòng, chống rủi ro; ban hành Quy chế quản lý quy hoạch đô thị tạm thời khu vực 3 quận để hình thành và phát triển đồng bộ Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố. Tăng cường công tác truyền thông để các giới, các ngành hiểu rõ về ý tưởng, chủ trương cùng tham gia với chính quyền trong công tác tổ chức triển khai thực hiện.

3. Về Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQTW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ: 

Thực hiện quy hoạch cán bộ chủ chốt, đặc biệt là cấp chiến lược, Thành ủy xác định hàng năm phải thường xuyên rà soát quy hoạch cán bộ, từ nay đến cuối năm tập trung sắp xếp lại cán bộ chủ chốt ở một số quận, huyện, sở, ngành và tổng công ty theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 7; xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, các lĩnh vực, nhất là cán bộ đứng đầu các cấp ủy, các cơ quan lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025 và 2025 - 2030 ngang tầm với vai trò, vị trí của thành phố Hồ Chí Minh (tăng cường cả về chất lượng lẫn số lượng, có trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức công vụ).

4. Về Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1-12-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong 9 tháng đầu năm 2018:

Hội nghị đánh giá cao trách nhiệm, nhận thức của các cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định 1374 để xử lý thông tin phản ánh từ 4 nguồn thông tin với những kết quả đáng khích lệ. Trong 3 quý năm 2018, cấp ủy các cấp, các đơn vị đã xử lý 1.323 thông tin, qua đó đã kỷ luật 59 đảng viên có sai phạm từ mức khiển trách đến khai trừ, kỷ luật về chính quyền đối với 93 cán bộ, công chức từ mức khiển trách đến buộc thôi việc. Tổ Công tác 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ động triển khai các đoàn giám sát làm việc trực tiếp tại các tổ chức đảng, đã đánh giá được những mặt hạn chế, một số kinh nghiệm. Để thực hiện có hiệu quả Quy định 1374, yêu cầu các cấp ủy duy trì chế độ làm việc với Tổ Công tác 1374 của đơn vị, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các cấp ủy trực thuộc để chỉ đạo xem xét, xử lý các nguồn thông tin phản ánh kịp thời, đúng quy trình, quy định, tạo niềm tin trong nhân dân, tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm sâu sắc hơn trong triển khai thực hiện Quy định 1374 vào 3 tháng cuối năm 2018.

5. Về Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động kinh tế đảng của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh:

Các đại biểu tham dự đã đóng góp và đồng tình cao với việc Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về vấn đề này, nhằm mục tiêu cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đảng trên nguyên tắc kinh doanh hiệu quả, đúng quy định pháp luật, phù hợp với điều kiện thị trường, sử dụng hiệu quả tài sản, tài chính của Đảng bộ thành phố. Sắp tới Ban Thường vụ Thành ủy sẽ ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh tế của đảng, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý kinh tế đảng của Đảng bộ thành phố, về trách nhiệm giám sát của Văn phòng Thành ủy và trách nhiệm của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy khi thông qua các quyết định về kinh tế đảng.

6. Về kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh: 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đã hoàn thành cơ bản việc triển khai thực hiện theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy đề ra. Một số kết quả triển khai tốt như: Việc điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đã khuyến khích các cơ sở sản xuất tiết kiệm hơn trong việc sử dụng nước sạch, tái sử dụng nước nhằm giảm lượng nước thải ra môi trường; tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, lòng đường, vỉa hè trở nên thông thoáng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ đối với 23 tuyến đường thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô tô; các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên 10ha được đẩy nhanh tiến độ, thông qua 3 dự án Nhóm A.

Tuy nhiên tiến độ triển khai một số nội dung có chậm; trong tháng 10-2018, Thành phố ban hành và triển khai quy trình, quy định thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức viên chức và Đề án ủy quyền; hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố đang hoàn chỉnh 4 nội dung, trình Hội đồng nhân dân thành phố trong kỳ họp sắp tới và triển khai thực hiện trong năm 2019.

7. Về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20-10-2008 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 5-8-2008 của Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố đến năm 2030:

Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tuy có bước khởi sắc tích cực nhưng với những tồn tại sau gần 3 năm triển khai nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ về quyết tâm chính trị và các giải pháp thực hiện thì thành phố không thể hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố đã đề ra. Cần phân tích nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu để thực hiện hiệu quả, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khơi dậy sự sáng tạo, tích cực, chủ động của nông dân để triển khai thực hiện tốt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để xây dựng, phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, hiện đại, bền vững, có năng suất chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao gắn với đặc thù nông nghiệp của một đô thị lớn và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong tháng 11-2018, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và đề ra các giải pháp quyết liệt, hiệu quả để tập trung thực hiện đến năm 2020.

8. Về Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội: 

Hội nghị thống nhất với mục đích, yêu cầu và mục tiêu chung của thành phố về quyết liệt thực hiện mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 28-NQ/TW để bảo hiểm xã hội thật sự là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, đẩy mạnh mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, sớm tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, với lộ trình đã đề ra, phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 62% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Đối với 4 nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong dự thảo kế hoạch, yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật, chế độ về bảo hiểm xã hội đến công nhân, lao động, người sử dụng lao động và nhân dân thành phố; nâng cao chất lượng dịch vụ và thực hiện hiệu quả các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội; chủ động nghiên cứu, đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp phù hợp với thực tiễn.

9. Trên tinh thần chung về những đóng góp của Đại biểu tham dự hội nghị về giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung các giải pháp chính sau:

(1) Phát huy trách nhiệm và sáng tạo của công chức và cán bộ, đảng viên, phát động đợt thi đua cao điểm từ tháng 10-2018 đến cuối tháng 1-2019 “Mỗi đơn vị quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, mỗi tổ chức chính trị - xã hội, mỗi tổ chức Đảng có một giải pháp thiết thực, một sáng kiến cải cách hành chính góp phần giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp”. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị triển khai ngay việc tổ chức đăng ký thi đua, để công bố đăng ký thi đua của các quận, huyện, sở, ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và khối đảng vào ngày 30-10-2018, làm cơ sở và tạo luồng sinh khí đột phá cho năm 2019 là Năm Cải cách hành chính.

(2) Ra quân thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” trong 2 năm (từ tháng 10-2018 đến tháng 10-2020), góp phần hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và phối hợp với cấp ủy tổ chức thực hiện cuộc vận động này.

(3) Tổ chức Diễn đàn Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến vào ngày 17-11-2018). Đây là Diễn đàn đầu tiên nhìn lại quá trình phát triển kinh tế của thành phố, những định hướng trong tương lai, với lực lượng tham gia là các giới khoa học, doanh nghiệp của Việt Nam và nước ngoài, sau đó sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm.

(4) Tổ chức đối thoại giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các nhà khoa học hàng quý theo từng lĩnh vực, dự kiến cuộc đối thoại đầu tiên vào ngày 10-11-2018, để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, làm rõ nội dung liên kết 3 bên ở từng lĩnh vực.

(5) Tổ chức “Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh”. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng thành phố chuẩn bị và công bố tổ chức giải thưởng vào giữa tháng 11 - 2018, hàng năm tổ chức công bố giải thưởng vào tháng 11 và trao giải thưởng vào dịp lễ 30-4 - ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

(6) Tập trung phân tích, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân người đứng đầu của quận, huyện, sở, ngành liên quan Chương trình xây dựng nông thôn mới. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 5 huyện cần rà soát việc thực hiện các tiêu chí Chương trình xây dựng nông thôn mới ở các xã và huyện của mình, tập trung triển khai quyết liệt trong quý 4-2018 và hai năm 2019, 2020. Những tiêu chí không thể hoàn thành thì lý giải và báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị về Chương trình này vào cuối tháng 11-2018, có báo cáo, đề xuất trình Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố. Xã nào, huyện nào vì lý do chủ quan mà dẫn đến không thể hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới của mình thì cần chủ động thay đổi nhân sự lãnh đạo.

(7) Đẩy mạnh việc thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, tập trung hướng dẫn kiểm tra việc tổ chức thực hiện trong quý 4-2018.

(8) Triển khai Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

(9) Chuẩn bị trình Hội đồng nhân dân thành phố (kỳ họp tháng 12 - 2018) “Phương án thí điểm áp dụng chính sách miễn giảm học phí cho tất cả học sinh bậc trung học cơ sở thuộc các trường công lập trên địa bàn thành phố” từ tháng 1-2019.

(10) Chuẩn bị công tác tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2019.

(11) Duy trì hệ thống phối hợp thông tin do Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, dự báo tình hình và chủ động trên mặt trận thông tin. Theo dõi sát sao các tình hình dự kiến phát sinh để chủ động truyền thông. Thành lập Trung tâm Báo chí trong tháng 12 - 2018.

(12) Tập trung đảm bảo trật tự an toàn xã hội, triển khai các giải pháp kéo giảm tội phạm ma túy, mại dâm; xử lý, chấn chỉnh kịp thời vấn đề xâm phạm quyền công dân, tình trạng chèo kéo khách du lịch, đảm bảo an toàn cho du khách. 

(13) Giám đốc các sở, ngành thành phố, tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ: (1) thi đua cải cách hành chính tại đơn vị, công bố các mục tiêu, giải pháp thi đua trong 3 tháng sắp tới trước ngày 30-10-2018; (2) rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước đúng quy định; (3) thực hiện đầy đủ trách nhiệm và chức năng tham mưu của sở mình, cá nhân người đứng đầu trong thực hiện 7 Chương trình đột phá; (4) triển khai thực hiện hiệu quả Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy.

(14) Bí thư cấp ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ: (1) thi đua cải cách hành chính, công bố mục tiêu và các giải pháp thi đua trước ngày 30-10-2018, xác định và nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân theo chỉ số quy định của Thủ tướng Chính phủ; (2) rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách; (3) triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” trong 2 năm 2018 - 2020; (4) triển khai mạnh mẽ Quyết định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy; (5) chuẩn bị công tác chăm lo Tết Nguyên đán 2019; (6) Các huyện tập trung rà soát, đề xuất và triển khai thực hiện hiệu quả các tiêu chí Chương trình nông thôn mới, các quận tập trung chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

(15) Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách 7 Chương trình đột phá, Chương trình nông thôn mới, Đề án đô thị thông minh và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quy trình, quy định. Khẩn trương xây dựng, triển khai Quy trình đặc thù rút ngắn thời gian các khâu trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và Quy trình “Một cửa liên thông” giữa các sở, ngành, quận, huyện về các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và người dân, công bố trong tháng 12-2018. Xây dựng Sổ tay đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh, như một sản phẩm cải cách hành chính của thành phố, phát hành vào quý 1-2019.

(16) Yêu cầu các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy: 
- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục tập trung tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy; tăng cường kiểm tra giám sát Chương trình nông thôn mới, trật tự an toàn xã hội. 
- Ban Dân vận Thành ủy phối hợp Ban Thi đua Khen thưởng thành phố xây dựng và hướng dẫn triển khai đợt thi đua cao điểm 3 tháng, từ nay đến cuối tháng 1-2019 về các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính, tổ chức tổng kết trong tháng 2-2019. 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục theo dõi nguồn thông tin báo chí và trên mạng xã hội để kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy định hướng công tác tư tưởng; phối hợp Ban Thi đua Khen thưởng thành phố tham mưu về “Giải thưởng sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh”, công bố vào trung tuần tháng 11-2018.
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy ký kết quy chế phối hợp công tác thông tin truyền thông trước và sau các các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố. 
- Văn phòng Thành ủy tham mưu kế hoạch phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tham gia kiểm tra việc thực hiện các nội dung nêu trên tại các sở, ngành, quận, huyện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, hoan nghênh các đồng chí Thành ủy viên và các đồng chí đại biểu dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến rất sâu sắc. Nhằm triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo tiền đề cho năm 2019 và 2020, thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao ý thức trách nhiệm chính trị, đoàn kết vượt qua khó khăn, tập trung khắc phục khuyết điểm, yếu kém chủ quan trong lãnh đạo, quản lý để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Lãnh đạo TPHCM và đại biểu kiều bào dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo TPHCM và đại biểu kiều bào dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 29-10, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn lãnh đạo TPHCM và đoàn đại biểu kiều bào đã làm lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dịp các đại biểu về dự hội nghị kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số và khắc phục tác động của dịch Covid-19 để phát triển kinh tế Việt Nam.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Quận 9: Đảng bộ phường Trường Thạnh giành giải Nhất hội thi Tuyên truyền về học tập và làm theo gương Bác

Kết quả chung cuộc, Đảng bộ phường Trường Thạnh xuất sắc giành giải Nhất hội thi. Giải Nhì thuộc về Đảng bộ Trường Tiểu học - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm. Đảng bộ phường Hiệp Phú giành giải Ba. Ngoài ra Ban Tổ chức còn trao 3 giải khuyến khích và 3 giải phụ khác cho các đội thi.

Xây dựng Đảng

Kết quả từ những chương trình đột phá

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng về thu hút đầu tư, thu ngân sách, phát triển nông thôn mới, giảm nghèo. Và bí quyết của những thành công đó chính là nhờ thực hiện tốt các chương trình đột phá về kinh tế - xã hội.  

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Tặng Nhà “Câu lạc bộ thủy thủ” cho Hải đội 512, Vùng 5 Hải quân

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Vùng 5 Hải quân (26-10-1975 – 26-10-2020), từ ngày 26-10 đến 29-10, đoàn công tác của Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM do Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM Nguyễn Thành Thơ làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP