Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

(SGGP).- Ngày 29-1, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam cho gần 800 cán bộ. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Hội nghị nghe đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM thông báo nhanh những diễn biến và kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Theo đó, sau 9 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu và chương trình đề ra.

Thể hiện trí tuệ, quyết tâm và ý chí thống nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, các đại biểu tham dự Đại hội đã thảo luận dân chủ, nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và xác định các chỉ tiêu chủ yếu để định hướng cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Trong đó, về phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết của Đại hội nhấn mạnh cần tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược; cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết cũng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu…

Theo đồng chí Tất Thành Cang, Đại hội đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cùng ngày, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức mít tinh chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và thông báo nhanh kết quả Đại hội theo hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và TPHCM.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Theo đó, Đại hội diễn ra từ ngày 20 đến 28-1 tại Hà Nội với sự tham dự của 1.510 đại biểu, trong đó có 90 đại biểu trong lực lượng Công an nhân dân. Thượng tướng Tô Lâm cũng cho biết, sau khi tiến hành bỏ phiếu kín, Đại hội tiến hành bầu cử đúng quy chế bầu cử tại Đại hội, bầu một lần đủ 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu một lần đủ số lượng Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí, trong đó có 7 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI tái cử và 12 đồng chí lần đầu tham gia Bộ Chính trị… Tại Đại hội Đảng lần thứ XII có 5 đồng chí hiện đang công tác và 7 đồng chí trưởng thành từ lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và 4 đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị và 2 đồng chí được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng với số phiếu tín nhiệm cao. “Điều đó chứng tỏ sự quan tâm, tin cậy của Đảng đối với lực lượng CAND và còn được thể hiện trong các văn kiện, Nghị quyết của Đại hội. Đáp lại niềm tin ấy, lực lượng CAND đã thực hiện nghiêm túc và xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ thành công Đại hội Đảng trước, trong và sau Đại hội, giành được sự tin cậy của các tầng lớp nhân dân...”, Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Tại lễ mít tinh, thay mặt tuổi trẻ CAND, Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an đã phát biểu chào mừng thành công Đại hội và thể hiện quyết tâm của các đoàn viên, thanh niên, học viên trong lực lượng CAND sẽ tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII, ra sức phấn đấu rèn luyện không ngừng góp phần cùng toàn lực lượng lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội, đồng thời tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

HỒNG HIỆP - NGUYỄN QUỐC

Các tin, bài viết khác