THỨ BA 16-12

 - 06g00 La Liga: Deportivo - Elche. (TTTV)
 - 06g00 Premier League: Everton - QPR. (BĐTV)
 - 07g00 Premier League: Leicester - Man.City. (K+PC)
 - 07g45 Premier League: Chelsea - Hull City. (K+PM)
 - 09g15 Bundesliga: Leverkusen - Monchengladbach. (BĐTV)
 - 13g15 Premier League: Crystal Palace - Stoke City. (BĐTV)
 - 14g30 La Liga: Sevilla - Eibar. (K+1)
 - 15g45 Bundesliga: Freiburg - Hamburg. (BĐTV)
 - 16g15 Premier League: Leicester - Man.City. (TTTV)
 - 21g30 Bundesliga: Leverkusen - Monchengladbach. (TTTV)
 - 22g15 Bundesliga: Augsburg - Bayern Munich. (BĐTV)
 
 TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP
 

 THỨ TƯ 16-12
 
 
- 02g00 Bundesliga: Bayern Munich - Freiburg. (K+PM, SCTV TT, BĐTV)
 - 02g45 Captial One Cup: Derby - Chelsea. (SCTV15, TTTV)
 
 Nguồn do các đài truyền hình cung cấp
 Chương trình có thể thay đổi vào giờ chót