Kinh tế

Bắt tay tạo chuỗi cung ứng giá trị và bền vững

Nhằm nâng cao nội lực cho doanh nghiệp (DN) Việt, đồng thời gia tăng giá trị hàng Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu, bên cạnh sự tự nỗ lực, rất cần sự hợp lực hỗ trợ từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Sau đây là ý kiến phản hồi của một số chuyên gia, lãnh đạo DN sau khi Báo SGGP đăng loạt bài Ngành công nghiệp hỗ trợ “lột xác”.