THỨ HAI 29-12

 - 06g00 Premier League: Southampton - Chelsea. (K+1)
 - 06g00 Premier League: West Ham - Arsenal. (K+PM)
 - 07g00 Premier League: Man.City - Burnley. (K+PC)
 - 07g45 La Liga: Valencia - Barcelona. (K+PM)
 - 08g30 Premier League: West Ham - Arsenal. (HTV TT)
 - 09g15 Premier League: Man.City - Burnley. (BĐTV)
 - 10g30 Premier League: Aston Villa - Sunderland. (HTV TT)
 - 13g15 Premier League: Aston Villa - Sunderland. (BĐTV)
 - 14g30 La Liga: Valencia - Barcelona. (K+1)
 - 15g00 Premier League: Hull City - Leicester. (HTV TT)
 - 15g45 Premier League: QPR - Crystal Palace. (BĐTV)
 - 16g00 Serie A: AC Milan - Inter Milan. (K+PM)
 - 21g30 Premier League: West Ham - Arsenal. (TTTV)
 - 22g05 Premier League: Newcastle - Everton. (HTV TT)
 - 22g15 Premier League: Man.City - Burnley. (BĐTV)
 
 TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP
 
 THỨ BA 30-12
 
 
- 03g00 Premier League: Liverpool - Swansea. (K+1, HTV TT, SCTV15, BĐTV, TTTV)
 
 Nguồn do các đài truyền hình cung cấp
 Chương trình có thể thay đổi vào giờ chót

Các tin, bài viết khác