Thứ năm 12-6

- 18g00 Giải bóng đá Doanh nhân chào mừng World Cup. (HTV TT)

* Thứ sáu 13-6

- 01g00 Khai mạc World Cup 2014. (VTV3, BĐTV, TTTV, HTV TT)

- 03g00 World Cup 2014: Brazil - Croatia. (VTV3, K+1, BĐTV, TTTV, HTV TT)

Các tin, bài viết khác