Thứ tư 18-6 (trực tiếp)

- 23g00 Bóng đá World Cup: Hà Lan - Australia. (VTV3, K+1, HTV TT, BĐTV, TTTV)

* Thứ năm 19-6 (trực tiếp)

- 02g00 Bóng đá World Cup: Tây Ban Nha - Chilê. (VTV3, K+1, HTV TT, BĐTV, TTTV)

- 05g00 Bóng đá World Cup: Cameroon - Croatia. (VTV6, K+1, HTV TT, BĐTV, TTTV)

Các tin, bài viết khác