Thứ tư 4-6 (trực tiếp)

- 20g00 Tứ kết giải quần vợt Pháp mở rộng. (Fox Sports)

* Thứ năm 5-6 (trực tiếp)

- 02g00 Bóng đá giao hữu quốc tế: Anh - Ecuador. (K+1)

- 05g00 Bóng đá giao hữu quốc tế: Argentina - Trinidad Tobago. (K+1)

- 06g00 Bóng đá giao hữu quốc tế: Chile - Bắc Ailen. (K+PC)

- 06g30 Bóng đá giao hữu quốc tế: Uruguay - Slovenia. (K+PM)

Các tin, bài viết khác