Thủ tướng công nhận huyện Gò Quao và Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 19-3, thông tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 344/QĐ-TTg và Quyết định số 349/QĐ-TTg công nhận huyện Gò Quao và Giồng Riềng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Tân Hiệp là huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: ĐÀO CHÁNH
Tân Hiệp là huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: ĐÀO CHÁNH

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định. Chỉ đạo huyện Gò Quao và Giồng Riềng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM.

Như vậy, sau huyện Tân Hiệp thì nay tỉnh Kiên Giang có thêm hai huyện được công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Tính đến cuối 2020, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có 79/117 xã đạt chuẩn NTM.

Còn năm 2021, tỉnh Kiên Giang phấn đấu có 3 huyện, TP đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (huyện Vĩnh Thuận, Kiên Lương và TP Hà Tiên).

UBND tỉnh Kiên Giang cho biết công tác thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NMT tiếp tục được tập trung chỉ đạo; các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn.

Thường xuyên phổ biến các mô hình, các điển hình tiên tiến để nhân rộng. Đặc biệt chú trọng, nhất là trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh công tác chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuât nông nghiệp cho người dân nông thôn, xây dựng các mô hình sản xuât nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, các chuỗi liên kết sản xuất, công tác bảo vệ môi trường…

Tin cùng chuyên mục