Thực hiện hỗ trợ chuyển đổi xe 3, 4 bánh: Kéo dài thêm 1 năm

Báo SGGP nhận được thắc mắc của nhiều bạn đọc về điều kiện và thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đối với chủ sở hữu phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông (xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3, 4 bánh) theo Quyết định số 548/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính vừa có công văn số 6207/BTC-TCNH hướng dẫn bổ sung như sau:

1- Thời gian thực hiện hỗ trợ: Các địa phương tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến hết ngày 31-12-2010 (quy định trước đây là ngày 31-12-2009).

2- Điều kiện hỗ trợ: Các địa phương chỉ thực hiện hỗ trợ đối với các chủ sở hữu phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông đã thực hiện chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề trong khoảng thời gian từ ngày 1-8-2007 (ngày Nghị quyết số 32/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) đến ngày 29-4-2009 (ngày Thủ tướng ban hành Quyết định số 548) và có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 của Quyết định 548/QĐ-TTg.

3- Thời hạn các địa phương thực hiện thẩm định hồ sơ và giải ngân tiền hỗ trợ: chậm nhất là ngày 31-3-2011 (quy định trước đây là ngày 31-3-2010).

Như vậy, thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đã được kéo dài thêm 1 năm.

H.T.K.

Các tin, bài viết khác

Bạn đọc viết

Từ thư bạn đọc

Thư đi - Tin lại

Đề nghị quý cơ quan nhận được phiếu chuyển của Báo SGGP nhanh chóng xem xét, giải quyết và vui lòng thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Ý kiến

Cần quản chặt rượu tự nấu, tự ngâm

Để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, Chính phủ đã quy định các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công (rượu tự nấu) bán ra thị trường phải có giấy phép đăng ký sản xuất, trên sản phẩm phải có dán nhãn, địa chỉ rõ ràng. Nhưng thực tế nhiều nơi vẫn bán rượu không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng.