Tin vắn

* Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam được Thủ tướng quyết định thành lập vào đầu tháng 1-2010, trên cơ sở hợp nhất một số tổng công ty trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, trong đó Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) được chọn làm nòng cốt.

Tập đoàn là doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trực tiếp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết. Đồng thời giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn, tài sản, công nghệ, thương hiệu và thị trường.

Ngành nghề kinh doanh chính của tập đoàn là đầu tư phát triển và kinh doanh nhà ở, bất động sản, các khu dân cư, khu đô thị. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng được phép kinh doanh trong các lĩnh vực như đầu tư phát triển và thi công xây lắp, tổng thầu xây lắp khu kinh tế, khu công nghiệp, sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm…

Ông Lê Văn Quế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sông Đà, được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn; ông Phạm Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Lilama được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Dương Khánh Toàn được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc.

 T. Tiên

* Công ty Điện lực 1 vừa tổ chức lễ đón nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 1 và tiếp nhận quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Phòng, Hải Dương và Ninh Bình, hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con.

Việc thành lập EVNNPC sẽ góp phần cùng Điện lực Việt Nam đáp ứng đủ điện cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước xứng đáng là “chiếc nôi” của ngành điện lực Việt Nam. Cùng thời điểm, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng Công ty Điện lực miền Trung cũng tổ chức lễ ra mắt trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 3 và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa và Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng.

 T. Huy

Các tin, bài viết khác