Tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô, xe gắn máy

Ngày 21-4-2015 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND về tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2015.

Sau 2 năm trì hoãn, TPHCM đã bắt đầu thu phí sử dụng đường bộ đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn kể từ ngày 1-5 vừa qua.

Theo đó, chủ phương tiện xe mô tô bao gồm xe mô tô hai bánh, xe gắn máy (gọi tắt là xe mô tô, không bao gồm xe máy điện) có đăng ký biển số xe tại TP. Hồ Chí Minh hoặc xe đăng ký biển số xe tại địa phương khác nhưng hoạt động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phải thực hiện khai, nộp phí sử dụng đường bộ kể từ năm 2015. Các trường hợp chủ phương tiện có biên lai chứng minh đã nộp phí tại các địa phương khác thì sẽ không thu phí tương ứng với thời gian đã nộp phí. Để nộp phí chủ phương tiện sẽ đến Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc các điểm thu phí tại các khu phố; hoặc Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn cử cán bộ liên hệ thu và cấp biên lai thu phí cho người nộp phí theo mẫu chứng từ quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

* Chủ phương tiện xe mô tô thực hiện kê khai, nộp phí như sau:

- Các xe phát sinh trước ngày 1 tháng 1 năm 2015, chủ phương tiện khai nộp phí đến hết tháng 7 năm 2015 (ngày 31 tháng 7) với mức thu phí 12 tháng của năm 2015.

- Đối với xe phát sinh từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 hàng năm, chủ phương tiện khai nộp phí vào tháng 7 hàng năm (từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7), cụ thể:

+ Xe đăng ký mới thực hiện khai nộp phí, với mức thu phí bằng 1/2 mức thu năm.

+ Xe đăng ký lần thứ 2 trở đi (xe này đã được đăng ký trước ngày 1 tháng 1 của năm đó), nếu xe đó chưa được nộp phí thì chủ phương tiện phải khai nộp phí với mức thu phí cả năm; nếu đã được nộp thì chủ phương tiện chỉ thực hiện nộp Tờ khai phí và không phải nộp phí năm phát sinh.

- Đối với xe phát sinh từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm, chủ phương tiện khai nộp phí vào tháng 1 năm sau (chậm nhất ngày 31 tháng 1): Đối với xe đăng ký lần đầu và xe đăng ký lần 2 trở đi (đã được nộp phí của năm phát sinh) thì chủ phương tiện không phải nộp phí đối với thời gian còn lại của năm phát sinh. Trường hợp đăng ký từ lần thứ 2 trở đi những xe đó chưa được nộp phí của năm phát sinh thì chủ phương tiện phải thực hiện khai nộp phí bổ sung tiền phí của năm phát sinh, cùng với số phí phải nộp của năm tiếp theo.

- Các năm tiếp theo không có biến động tăng, giảm xe, chủ phương tiện thực hiện nộp phí vào tháng 1 hàng năm (chậm nhất ngày 31 tháng 1) với mức thu phí 12 tháng cho cơ quan thu phí.

Về mức thu:

Ðơn vị tính: 1.000 đồng/xe/năm.

STT

Loại xe chịu phí

Mức thu

1

Loại xe có dung tích xy lanh đến 100cm3

50

2

Loại xe có dung tích xy lanh từ trên 100cm3 đến 175 cm3

100

3

Loại xe có dung tích xy lanh từ trên 175cm3

150

VĂN TOÀN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quy hoạch

Bút Sài Gòn

Làm bánh bự ra

- Trong một động thái bất ngờ, chuỗi bán lẻ có lượng truy cập đứng thứ nhì tại thị trường xứ mình vừa mở gian hàng chính thức trên sàn thương mại điện tử đứng thứ nhất. Không lẽ họ lại thừa nhận mình “dưới cơ” và giúp đối thủ càng mạnh lên?

Sự kiện & Bình luận