Tổng kết phong trào thi đua yêu nước tại Tổng Công ty Dệt May Gia Định

Tôn vinh 33 tập thể và 37 cá nhân điển hình tiên tiến

Bằng việc phát động các phong trào thi đua yêu nước đã làm động lực thúc đẩy mọi hoạt động trong sản xuất kinh doanh và phát triển Tổng Công ty, do vậy, trong 5 năm qua Công ty mẹ - Công ty con Tổng Công ty Dệt May Gia Định (DMGĐ) luôn hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra. Đặc biệt, nhiều điển hình tiên tiến xuất hiện từ tầng lớp công nhân trực tiếp sản xuất, lãnh đạo cấp cơ sở… đã tạo thành những “bông hoa và vườn hoa tiên tiến”; đó là những nhân tố, những mô hình tiêu biểu đã thúc đẩy và nhân rộng, tạo sự lan tỏa của các phong trào thi đua trong quá trình lao động sản xuất, là những gương sáng cho CBCNV học tập và làm theo.

Hiệu quả từ những phong trào thi đua

Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch của từng Công ty; căn cứ vào chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước của UBND TP và của Tổng Công ty, các đơn vị thành viên đã tổ chức rất nhiều các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua ngắn hạn, phong trào thi đua theo đợt, phong trào thi đua định kỳ… Mục tiêu của các phong trào thi đua là nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch ở từng giai đoạn.

Những điển hình tiên tiến của Tổng Công ty Dệt May Gia Định và tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2005-2009.

Điển hình về phong trào thi đua cải tiến năng suất, chất lượng tại Công ty thành viên - Công ty CP May Sài Gòn 3, đã luôn đạt thành tích cao trong sản xuất kinh doanh và được bình chọn là doanh nghiệp dệt may tiêu biểu của cả nước trong nhiều năm liền. Công ty cũng là doanh nghiệp dẫn đầu về thành tích của ngành dệt may Việt Nam. Do vậy, năm 2008 Công ty CP May Sài Gòn 3 đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Tương tự, phong trào thi đua cải tiến quản lý, nâng cao năng suất lao động của Công ty CP TM May Sài Gòn (Garmex) đã đưa doanh thu tăng trưởng 2,38 lần sau 5 năm. Năm 2009 Công ty Garmex đã triển khai thành công các tổ sản xuất theo mô hình Lean đạt hiệu quả cao trong sản xuất.

Công ty CP May Sài Gòn 2 luôn là đơn vị duy trì công tác thiết kế và phát triển mạnh thị trường nội địa nên từ đó có hướng đi đúng đắn trong xây dựng và phát triển nhãn hiệu thời trang Sanding. Đến nay, nhãn hiệu thời trang Sanding đã và đang trở thành thương hiệu thời trang có uy tín trên thị trường nội địa.

Các phong trào thi đua khen thưởng do Ban Chấp hành công đoàn, Đoàn TNCS HCM Tổng Công ty và ở các Công ty con, liên kết, liên doanh đã góp phần rất lớn vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của Tổng Công ty trong giai đoạn 2005-2009. Hiện nay, doanh thu hàng năm của Tổng Công ty năm đạt bình quân trên 2.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm gần 200 triệu USD, thu nhập của CBCNV ngày càng được nâng cao, đời sống người lao động ngày càng được chăm lo tốt hơn, đã góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của thành phố.

Đoàn kết, chung sức vượt khó

Tại Hội nghị Điển hình tiên tiến, tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2005-2009 đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015 đây, Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Thi đua khen thưởng Tổng Công ty đã khẳng định: các phong trào thi đua yêu nước do Tổng Công ty phát động đã được tất cả các công ty thành viên đều nhiệt tình hưởng ứng, đã góp phần tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chung và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 5 năm qua của từng Công ty và Tổng Công ty, góp phần cùng TPHCM trong việc phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (giai đoạn 2005-2010).

Thành tựu quan trọng nhất đạt được trong thời gian qua chính là bài học đoàn kết, chung sức vượt khó của tập thể CB-CNV đã xây dựng và hoàn thiện dần hình ảnh và thương hiệu Tổng Công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con DMGĐ dù khởi đầu mô hình có rất nhiều khó khăn.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được của phong trào thi đua giai đoạn 2005-2009, Tổng Công ty DMGĐ tiếp tục phát động phong trào thi đua khen thưởng trong thời gian tới đi đôi với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển mô hình Tổng Công ty mẹ - Công ty con DMGĐ giai đoạn 2010-2015 và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đưa tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu hàng năm tăng 12,7%; tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân hàng năm 12,2%; tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng bình quân 13,2%/mỗi năm…

Đặc biệt là Hội đồng Thi đua khen thưởng Tổng Công ty và Hội đồng Thi đua khen thưởng các Công ty thành viên sẽ phối hợp vận động CBCNV để triển khai tốt nhất các phong trào thi đua yêu nước và chương trình trọng tâm năm 2010 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của năm 2010, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; chào mừng Đại hội thi đua yêu nước thành phố tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty DMGĐ tiếp tục hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị; và đẩy mạnh thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất trong CB-CNV nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu phát triển của Tổng Công ty giai đoạn 2010-2015.

Với phong trào thi đua khen thưởng ngày càng được sự quan tâm của Ban lãnh đạo Tổng Công ty và Ban lãnh đạo các công ty thành viên, chắc chắn các phong trào thi đua trong thời gian tới sẽ hết sức thiết thực và là nguồn động lực thúc đẩy toàn thể CBCNV ra sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2010- 2015 của Tổng Công ty mẹ - Công ty con DMGĐ. Thông qua đó chắc chắn sẽ phát sinh nhiều cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến mới, xứng đáng với các danh hiệu thi đua mà Hội đồng thi đua khen thưởng của Thành phố và Trung ương trao tặng.

Ngày 9-4, Tổng Công ty DMGĐ đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp Tổng Công ty giai đoạn 2005-2009 và tổng kết  phong trào thi đua khen thưởng. Hội nghị đã tôn vinh 33 tập thể và 37 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2005-2009. Đồng thời Hội nghị cũng tuyên dương cho 25 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 311 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và hàng ngàn cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến do các Hội đồng thi đua cấp cơ sở đã bình chọn của năm 2009. Ngoài ra, Tổng Công ty còn trao tặng giấy khen cho 35 tập thể và 142 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009.

Tại Hội nghị này, Ban thi đua khen thưởng TPHCM đã công bố Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 22-3-2010 của Chủ tịch UBND TPHCM về công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2009 cho Tổng Công ty DMGĐ.

 T.Tiên - L.Long.P. Long

Các tin, bài viết khác