Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Toàn quân phải kiên quyết hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

SGGPO
Từng cấp ủy, tổ chức Đảng trong quân đội phải thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, gương mẫu; xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân; hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày 13-7 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 4. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng là lãnh đạo các ban Đảng Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Toàn quân phải kiên quyết hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 1 Quang cảnh hội nghị diễn ra tại phòng họp Quân ủy Trung ương. Ảnh: VIẾT CHUNG
Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất: 6 tháng đầu năm, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị của đất nước...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Toàn quân phải kiên quyết hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 2 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng , Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tại hội nghị. Ảnh VIẾT CHUNG
Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Quân ủy Trung ương xác định: toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tiếp tục tham mưu ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, đề án, dự án luật về quân sự, quốc phòng; các nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và các địa bàn chiến lược, trọng điểm...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Toàn quân phải kiên quyết hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 3
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Toàn quân phải kiên quyết hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 4 Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh VIẾT CHUNG
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong 6 tháng đầu năm.
Để tạo bước đột phá mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Quân ủy Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác, triển khai chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu, dự báo tình hình, chủ động, nhạy bén tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, không để bị động, bất ngờ.
Bên cạnh đó, phải phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương thực hiện có hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án về quân sự, quốc phòng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy; phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh cả về tiềm lực, lực lượng, thế trận; tăng cường sức mạnh phòng thủ đất nước; chủ động nghiên cứu, điều chỉnh thế bố trí chiến lược, phòng thủ phối hợp với tiến trình điều chỉnh tổ chức quân đội trong tình hình mới; thực hiện tốt các chức năng của quân đội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Toàn quân phải kiên quyết hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 5 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển và các địa bàn trọng điểm; chuẩn bị đầy đủ các phương án, lực lượng, phương tiện phòng, chống hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh, các sự cố bất ngờ, cứu hộ, cứu nạn; triển khai chặt chẽ, nghiêm túc Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; quyết liệt điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo, hội thi sát với thực tế, bảo đảm chất lượng, an toàn; tham gia hội thao quân sự quốc tế Army Games 2022 đạt kết quả cao; tiến hành hoạt động đối ngoại quốc phòng thiết thực, hiệu quả nhằm góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, của quân đội trên trường quốc tế.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Toàn quân phải kiên quyết hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 6 Quang cảnh hội nghị khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu. Ảnh: VIẾT CHUNG
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ quân đội; từng cấp ủy, tổ chức Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, gương mẫu; xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân; hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Quân ủy Trung ương và các đơn vị trong toàn quân phải kiên quyết hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tránh các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải luôn tự soi, tự sửa, giữ mình và rèn luyện, tu dưỡng, gương mẫu, đi đầu trong cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm; góp phần công sức, trí tuệ, làm cho quân đội ngày càng mạnh hơn, trưởng thành hơn, mãi mãi xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

TRẦN BÌNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đặc công khổ luyện

Trải qua hơn 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với tinh thần quả cảm, táo bạo, mưu trí và sáng tạo, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Quân chủng Hải quân) đã lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc. 

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Bộ Ngoại giao không bao che cán bộ sai phạm

Ngày 6-10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Nga sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine gồm: Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Ông Huỳnh Thanh Phong được điều động làm Phó Bí thư Thành ủy Vị Thanh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Huỳnh Thanh Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, thôi giữ chức Giám đốc Sở Công thương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Cải cách hành chính

Cần Thơ nhìn lại 10 năm thực hiện chỉ số PCI

Ngày 5-10, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện “Về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP Cần Thơ” tại Nghị quyết số 11-NQ/TU (ngày 9-7-2012).

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP