Tổng kiểm tra phương tiện giao thông trong 1 tháng: 14.756 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Tổng kiểm tra phương tiện giao thông trong 1 tháng: 14.756 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Tổng kiểm tra phương tiện giao thông trong 1 tháng: 14.756 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ảnh 1
Tổng kiểm tra phương tiện giao thông trong 1 tháng: 14.756 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ảnh 2
Tổng kiểm tra phương tiện giao thông trong 1 tháng: 14.756 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ảnh 3
Tổng kiểm tra phương tiện giao thông trong 1 tháng: 14.756 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ảnh 4
Tổng kiểm tra phương tiện giao thông trong 1 tháng: 14.756 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ảnh 5
Tổng kiểm tra phương tiện giao thông trong 1 tháng: 14.756 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ảnh 6
Tổng kiểm tra phương tiện giao thông trong 1 tháng: 14.756 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ảnh 7
Tổng kiểm tra phương tiện giao thông trong 1 tháng: 14.756 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ảnh 8

Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác

" />