TPHCM cập nhật, hoàn thiện Đề án metro trình Bộ GTVT trong tháng 5

Để thực hiện được mục tiêu đến năm 2035 hoàn thành 183km metro, TPHCM sẽ kiến nghị Chính phủ, Quốc hội có nghị định, nghị quyết với tinh thần áp dụng những cơ chế mới, phân quyền, phân cấp để thành phố thực hiện.

TPHCM cập nhật, hoàn thiện Đề án metro trình Bộ GTVT trong tháng 5

Sáng ngày 9-5, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TPHCM theo kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị (Đề án metro) và góp ý của các chuyên gia cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Lâm cho biết, thời gian qua, Sở GTVT cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng Đề án metro. Theo đó, đề xuất định hướng phát triển, xây dựng lộ trình, kế hoạch, hình thức đầu tư, phương án huy động nguồn vốn và các cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư phát triển mạng lưới đường sắt đô thị trên địa bàn TPHCM đến năm 2035, và các tuyến mới dự kiến bổ sung trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060.

Cụ thể, đến năm 2035, TPHCM xây dựng hoàn thành khoảng 183km metro gồm các tuyến số 1 - 40,8km; số 2 - 20,22/62,8km; số 3 - 29,53/62,17km; số 4 - 36,82/43,4km; số 5 - 32,5/53,87km; số 6 - 22,85/53,8km.

Đến năm 2045, xây dựng thêm khoảng 168,36km - nâng tổng chiều dài lên khoảng 351,081km, gồm: tuyến số 2 - 42,58km; số 3 - 2,64km; số 4 - 6,58km; số 5 - 21,37km; số 6 - 30,95km; số 7 - 51,23km.

Đến năm 2060, xây dựng hoàn thành các tuyến số 8, 9, 10 - nâng tổng chiều dài lên khoảng 510,02km. Cụ thể: tuyến số 8 - 42,8km; số 9 - 28,31km; số 10 - 87,84km.

Dự kiến tổng mức đầu tư 824.495,704 tỷ đồng (khoảng 34,39 tỷ USD).

z5423553791792_045e307cead74d1f3e3c163cd369c4b6.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu các sở ngành liên quan khẩn trương góp ý hoàn thiện Đề án metro. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Góp ý cho đề án, hầu hết các ý kiến cho rằng, cần làm rõ hình thức đầu tư, phương án nguồn vốn, huy động nguồn vốn và đề xuất cụ thể các cơ chế đột phá, chính sách đặc thù mới ngoài Nghị quyết 98.

Theo góp ý, TOD phải xác lập đưa vào đề án; cơ chế thu hồi đất và những vấn đề khác cũng cần làm rõ, nhất là nhóm cơ chế tài chính để thực hiện đề án đạt mục tiêu cao nhất…

Sau khi nghe các ý kiến góp ý, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị Giám đốc Sở GTVT và các thành viên Tổ công tác cùng các sở, ngành góp ý cụ thể theo chuyên môn cho đề án bằng văn bản, gửi Sở GTVT chậm nhất chiều thứ hai tuần tới (13-5). Đơn vị nào không có ý kiến cũng phải có xác nhận bằng văn bản. Sở GTVT tiếp thu, cập nhật những ý kiến góp ý vào đề án, ngày 15-5 trình UBND TP để gửi Bộ GTVT.

z5305337390322_fee72fb1409434be9a5bcb2b86959200.jpg
TPHCM hoàn thiện Đề án metro trình Bộ GTVT trong tháng 5. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, đề án là một nội dung thành phố cụ thể hóa thực hiện Kết luận số 49 của Bộ Chính trị, cũng là công cụ quan trọng để thành phố tái cấu trúc đô thị, phát triển mô hình đô thị đa trung tâm, phân bố dân cư phù hợp các hoạt động kinh tế - xã hội với “siêu đô thị” như TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, thành phố phải thực hiện đồng bộ các quy hoạch, đặc biệt cập nhật quy hoạch chung của thành phố. Qua đó, yêu cầu Sở QH-KT chủ trì, rà soát cập nhật các quy hoạch một cách đồng bộ vào quy hoạch chung TP.

Sở TN-MT được giao có văn bản cụ thể về cơ chế, phương án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng... Sở Tài chính nghiên cứu cụ thể cơ chế nguồn vốn và nêu các vấn đề về nguồn vốn để các sở, ngành góp ý. Song song, các sở, ngành, đơn vị liên quan có đề xuất bổ sung hoàn thiện đưa TOD vào đề án hay cơ chế để thành phố tự cân đối nguồn ngân sách thực hiện?

“Đây là công trình quan trọng đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố, có mở rộng khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia. Để thực hiện được mục tiêu đến năm 2035 hoàn thành 183km metro, TPHCM sẽ kiến nghị Chính phủ, Quốc hội có nghị định, nghị quyết với tinh thần áp dụng những cơ chế mới, phân quyền, phân cấp để TP thực hiện”, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết.

Tin cùng chuyên mục