TPHCM quán triệt những điểm cốt lõi trong các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

SGGPO
Sáng 26-5, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị cán bộ Thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các quy định, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị. Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Vụ trưởng Vụ nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo tại hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành nhiều văn bản quan trọng, kịp thời về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Các quy định, hướng dẫn này đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung và quy định mới nhiều nội dung phát sinh trong thực tiễn và một số nội dung đi sâu vào chi tiết đã được Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn cụ thể.

“Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, ngay sau khi Trung ương ban hành các văn bản này, Ban Thường vụ Thành ủy đã nhanh chóng chỉ đạo phổ biến ngay văn bản đến cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên của Đảng bộ TPHCM và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc Thành ủy phổ biến, quán triệt, tuyên truyền bằng các hình thức thích hợp. Tuy nhiên, trong năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố nên hội nghị quán triệt này phải chuyển sang năm 2022”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thông tin. 

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung tổ chức hội nghị quán triệt, hoàn thành trong tháng 6-2022. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong thời gian tới, đồng chí cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu, kỹ và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và TPHCM về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ TPHCM phải dành thời gian nghiên cứu để nắm vững, đầy đủ quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Chủ động triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng. Trong đó, cần coi trọng công tác nắm tình hình hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, tổ chức kinh tế... Tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, kết luận thanh tra, kết quả giám sát của cấp có thẩm quyền.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, xây dựng mới các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, khả thi, gắn với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đúng với quy định của Đảng và phù hợp với tình hình thực tế. 

Một trong những nội dung quan trọng là phải chú trọng đến việc đổi mới nội dung, cải tiến quy trình kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, giám sát của các cơ quan nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và giám sát của nhân dân. 

Thường xuyên, chủ động rà soát, nắm bắt, phát hiện các nội dung, các vấn đề, các khó khăn, vướng mắc có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, việc thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM... Qua đó, kịp thời tổng hợp, báo cáo theo đúng quy định và đề xuất giải pháp hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện. 

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng lưu ý các địa phương, đơn vị quan tâm công tác xây dựng ngành, thực hiện việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự của ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra và các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Song song với thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí, việc thực hiện Quy định 1374, các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Trung ương, TPHCM và của các đơn vị... để kịp thời tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung cho phù hợp với nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

TPHCM quán triệt những điểm cốt lõi trong các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng ảnh 1 Đồng chí  Lê Nguyễn Nam Ninh, Vụ trưởng Vụ nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo những điểm cốt lõi, điểm mới trong các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Tại hội nghị, đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Vụ trưởng Vụ nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã báo cáo những điểm cốt lõi, điểm mới trong Quy định 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn 02-HD/TW của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện những Quy định 37.

Đồng chí Nguyễn Nam Ninh cũng báo cáo những điểm cốt lõi, điểm mới trong Quyết định 354-QĐ/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Quyết định 56-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Đặc biệt, các đại biểu được nghe quán triệt về Kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra giám sát của Đảng; Kết luận 34-KL-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

THU HƯỜNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hiện thực hóa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở thành phố mang tên Bác là chủ trương phù hợp với tâm nguyện của nhân dân. Đây là một đóng góp có ý nghĩa đi đầu, mở đầu cho các địa phương khác và cho cả nước.

Xây dựng Đảng

Tăng sức chiến đấu cho chi bộ khu phố, ấp

Đến nay, hầu hết các chi bộ cơ quan phường, xã trên địa bàn TPHCM đã giải thể và chuyển đảng viên là cán bộ về sinh hoạt tại chi bộ khu phố, ấp theo Kế hoạch 252 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Việc chuyển cán bộ về sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu phố, ấp đã tạo nhiều thuận lợi trong việc hỗ trợ địa bàn khu dân cư, nhưng cũng dẫn đến không ít khó khăn trong công tác đánh giá, nhận xét cán bộ. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Khai mạc triển lãm sách về biển và hải đảo Việt Nam

Ngày 5-6, tại Khánh Hòa, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự Thật phối hợp Trường Đại học Nha Trang tổ chức triển lãm sách và báo cáo chuyên đề về biển và hải đảo Việt Nam. Đây là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 8-6).

Nhân sự

Cải cách hành chính

Công an TPHCM chỉ đạo về việc cấp CCCD gắn chip

Ngày 2-7, Ban Giám đốc Công an TPHCM có những chỉ đạo tới Công an 22 quận huyện và TP Thủ Đức liên quan đến việc cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân trên địa bàn.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

" />