Trẻ mắc Covid-19 chăm sóc như thế nào?

Trẻ mắc Covid-19 chăm sóc như thế nào?

Khi phụ huynh phát hiện trẻ có triệu chứng mắc Covid-19 nên chuẩn bị và chăm sóc bé như thế nào?
Trẻ mắc Covid-19 chăm sóc như thế nào? ảnh 1
Trẻ mắc Covid-19 chăm sóc như thế nào? ảnh 2