Triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi thứ 3 vào cuối năm nay

Triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi thứ 3 vào cuối năm nay

Triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi thứ 3 vào cuối năm nay ảnh 1

Trình bày: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác