Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo: Thực hiện kế hoạch giải phóng các địa phương

Ngày 30-3-1975

Quán triệt chủ trương của Bộ Chính trị về nắm vững thời cơ chiến lược, tập trung lực lượng vào hướng chủ yếu, hành động táo bạo, bất ngờ, giải phóng Sài Gòn trước mùa mưa, ngày 29-3-1975, Trung ương Cục miền Nam tổ chức hội nghị lần thứ 15 ra nghị quyết đặc biệt về thực hiện kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Trên cơ sở nhận định thời cơ chiến lược để tiến hành cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào sào huyệt của địch đã chín muồi, Hội nghị chủ trương: “Chúng ta phải nhanh chóng, táo bạo phát triển tiến công dồn dập giành thắng lợi hoàn toàn với những nỗ lực phi thường một ngày bằng hai mươi năm”. Nhiệm vụ khẩn cấp trong thời gian trước mắt là “động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tập trung cao nhất mọi sức mạnh tinh thần và lực lượng của mình, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp ba mũi giáp công, ba thứ quân, ba vùng, vùng lên tổng công kích, tổng khởi nghĩa, nhanh chóng đánh sụp đổ toàn bộ ngụy quyền, giành lại toàn bộ chính quyền về tay nhân dân với khí thế tấn công quyết liệt, thần tốc, táo bạo và quyết giành toàn thắng giải phóng xã mình, huyện mình, tỉnh mình và toàn miền Nam”.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh và các ủy viên Thường vụ Trung ương Cục miền Nam tại căn cứ địa Bắc Tây Ninh.

Ngày 30-3-1975, Thường vụ Trung ương Cục điện chỉ đạo các khu ủy, tỉnh ủy chủ động kết hợp tiến công và nổi dậy, xã tự giải phóng xã, huyện tự giải phóng huyện, tỉnh tự giải phóng tỉnh, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Nghị quyết Hội nghị 15 Trung ương Cục miền Nam đã kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, chỉ đạo các địa phương chủ động chớp thời cơ, phối hợp có hiệu quả với đòn Tiến công để nổi dậy giải phóng quê hương.

HỒ SƠN ĐÀI

Các tin, bài viết khác