Trưởng Ban tổ chức Trung ương: Kiên trì thực hiện “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ

Chiều 5-12, tại Nhà Quốc hội, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức tiếp tục với chuyên đề 2 “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”, do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.
Trưởng Ban tổ chức Trung ương: Kiên trì thực hiện “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ ảnh 1

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Truyền đạt nội dung chuyên đề này, đồng chí Trương Thị Mai thông tin, Đảng ta đẩy mạnh phòng chống tham nhũng; thực hiện quy định về miễn nhiễm, từ chức và kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí cán bộ sau khi bị kỷ luật, theo đó, cán bộ đã kỷ luật, mất uy tín thì không tiếp tục làm ở vị trí công tác đó. Đây là điểm mới trong nhiệm kỳ XIII của Đảng.

Năm 2013, chúng ta thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo đã đưa hơn 800 vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo; trong đó Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 180 vụ án, 133 vụ việc, đã xét xử sơ thẩm 120 vụ án, 1.083 bị cáo; Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc 31 vụ án, 5 vụ việc; tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng bộ, ngành chỉ đạo xử lý hơn 600 vụ án, vụ việc. Giai đoạn 2013-2021, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố, điều tra 14.300 vụ, 24.410 bị can, xét xử sơ thẩm hơn 11.700 vụ, 22.600 bị cáo về tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương: Kiên trì thực hiện “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ ảnh 2 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết thêm, thực hiện Quy định 41-QĐ/TW về miễn nhiệm, từ chức và Thông báo kết luận 20-KL/TW ngày 8-9-2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật, qua hơn 2 tháng thực hiện Thông báo kết luận 20-KL/TW, có 3 đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác hoặc bố trí công tác khác; 2 thứ trưởng thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi; 2 phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác hoặc bố trí công tác khác.

Từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 365 tổ chức đảng, 56 đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 48 tổ chức đảng, 5.527 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu là việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất đạo đức, lối sống; giữ gìn đoàn kết nội bộ; vi phạm những điều đảng viên không được làm; chính sách kế hoạch hóa - gia đình; tham nhũng, cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản...

Trưởng Ban tổ chức Trung ương: Kiên trì thực hiện “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ ảnh 3 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt nghị quyết. Ảnh: QUANG PHÚC

Về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhiệm kỳ XI (2011-2016), thi hành kỷ luật 56.572 đảng viên (khiển trách 36.754; cảnh cáo 15.008; cách chức 2.477; khai trừ 2.333). Nhiệm kỳ XII (2016-2021), thi hành kỷ luật 93.207 đảng viên (khiển trách 65.647; cảnh cáo 17.217; cách chức 2.496; khai trừ 7.847 đảng viên)

Đồng chí Trương Thị Mai cũng nhấn mạnh về quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết 28-NQ/TW (về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới). Theo đó, nghị quyết đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là thẩm quyền của người đứng đầu trong công tác cán bộ; trao quyền nhiều hơn cho người đứng đầu nhưng đi đôi với đó là trách nhiệm. “Ví dụ trao thẩm quyền cho người đứng đầu giới thiệu cấp phó ra để thường vụ bầu nhưng nếu phiếu thấp thì rõ ràng ảnh hưởng đến uy tín của người đứng đầu”, đồng chí dẫn chứng.

Đồng chí cũng nhấn mạnh một trong quan điểm của Nghị quyết 28 là đề cao trách nhiệm của tập thể, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Theo đồng chí Trương Thị Mai, vấn đề này sẽ được bổ sung, nghiên cứu rõ hơn trong thời gian tới, ví dụ một người làm công tác tổ chức cán bộ sẽ không làm lâu ở vị trí đó; cùng với đó là những quy định về kiểm soát quyền lực…

Trưởng Ban tổ chức Trung ương: Kiên trì thực hiện “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ ảnh 4 Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Nói rõ thêm về công tác cán bộ, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh là xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, tuyển dụng nhân tài vào làm việc trong hệ thống chính trị, thể chế chủ trương của Ðảng về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; sửa đổi chính sách, pháp luật để liên thông cán bộ từ cấp xã tới cấp huyện, cấp tỉnh; khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm; kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm; kiên trì thực hiện "có vào, có ra, có lên, có xuống" trong công tác cán bộ. Tổ chức thực hiện nghiêm kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật, góp phần bảo đảm kỷ cương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Ðảng và chế độ. “Có vào có ra, có lên có xuống trong công tác cán bộ, chúng ta đang bắt đầu làm được việc này”, đồng chí Trương Thị Mai nêu.

Cùng với đó, thường xuyên cảnh báo, nhắc nhở, giúp cán bộ nhận diện nguy cơ, không mắc sai lầm, kịp thời khắc phục khuyết điểm; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu khi để cấp phó, cán bộ dưới quyền trực tiếp tiêu cực, tham nhũng…, đây là những vấn đề tới đây phải làm mạnh.

Song song với đó là thực hiện giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nơi có nhiều bức xúc, dư luận quan tâm, các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; xử lý kiên quyết, nghiêm minh, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên sai phạm…

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Bà Nguyễn Phương Nga trả lời phỏng vấn. Ảnh: HOÀNG MẠNH

Kỷ niệm 50 năm ký Hiệp định Paris - Bài 3: Hiệp định Paris 1973 là mốc son chói lọi của ngoại giao Việt Nam

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27-1-1973 – 27-1-2023), nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo SGGP về ý nghĩa lịch sử cũng như bài học kinh nghiệm quý báu đối với ngoại giao Việt Nam qua thắng lợi trong đàm phán để đi đến ký kết hiệp định này.

Nhân sự

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Theo Điều 93 của Hiến pháp 2013, trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang bước vào đợt vận động bầu cử. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định, MTTQ các cấp sẽ hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện để các ứng viên có cơ hội được trình bày chương trình hành động của mình. Qua đó, cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận quà của Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM giúp đỡ người dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt trong năm 2020

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam: Thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng

Trong suốt thời gian từ ngày 25-1 đến ngày 1-2-2021, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐSCVN) đã diễn ra thành công tốt đẹp ở Thủ đô Hà Nội. Tôi xin chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu tại kỳ Đại hội này. Đây là dấu mốc ý nghĩa và quan trọng trong lịch sử và sự phát triển đất nước, thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng.
Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt, với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, người đảng viên, nhiều đại biểu đều khẳng định sẽ quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận một số ý kiến.
Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kết quả Đại hội XIII phản ánh thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về lễ bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, trong đó nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.