TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP

THỨ SÁU 13-6
- 23g00 World Cup 2014: Mexico - Cameroon. (VTV6, K+1, BĐTV,TTTV, HTV TT)
THỨ BẢY 14-6
- 02g00 Bóng đá World Cup: Hà Lan - Tây Ban Nha. (VTV3, BĐTV, TTTV, HTV TT)
- 05g00 Bóng đá World Cup: Chile - Australia. (VTV6, BĐTV, TTTV, HTV TT)

Các tin, bài viết khác