Từ 1-10-2008: Tăng các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công cách mạng

(SGGP).- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2008/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, Chính phủ đã điều chỉnh mức chuẩn làm căn cứ để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 564.000 đồng hiện nay lên 650.000 đồng (tăng thêm 15%). Mức chuẩn này được áp dụng từ ngày 1-10-2008.

Cụ thể, người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 sẽ được hưởng mức trợ cấp: diện thoát ly là 731.000 đồng/người/tháng; diện không thoát ly 1.240.000 đồng/người/tháng; trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 từ trần là 1.095.000 đồng/tháng. Người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945, được hưởng trợ cấp 676.000 đồng/tháng. Đồng thời, thân nhân của họ được hưởng trợ cấp tiền tuất và tiền tuất nuôi dưỡng với mức không vượt quá 767.000đồng/tháng. Bà mẹ Việt Nam anh hùng hưởng trợ cấp 1.167.000đồng/tháng cùng với phụ cấp 547.000đồng/tháng. Thân nhân liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến, thương binh loại B, bệnh binh... được hưởng mức trợ cấp tối thiểu từ 329.000 đồng/tháng đến tối đa là 1.665.000 đồng/tháng.

Đối với mức trợ cấp ưu đãi 1 lần cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến chết trước ngày 1-1-1995, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến được truy tặng và khi báo tử liệt sĩ: sẽ hưởng mức trợ cấp gấp 20 lần mức chuẩn. Các trường hợp bị suy giảm lao động từ 5%-20% nhận mức trợ cấp ưu đãi từ 4-8 lần mức chuẩn. 

PHAN THẢO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Diện mạo “thủ phủ” thành phố phía Đông

Được quy hoạch là “thủ phủ” khu Đông, khu đô thị Trường Thọ sẽ trở thành trung tâm và điểm nhấn của thành phố (TP) Thủ Đức trong tương lai. Vậy, hiện trạng Trường Thọ như thế nào và quy hoạch khu đô thị tương lai ra sao?

Tin buồn