Tuyên bố về Chương trình nghị sự phát triển Doha của Tổ chức Thương mại thế giới

1- Chúng tôi, các lãnh đạo kinh tế APEC, chúc mừng Việt Nam gia nhập WTO và việc Nga hoàn thành một bước tiến quan trọng trong tiến trình đàm phán gia nhập WTO. Các sự kiện lịch sử này sẽ tạo đà và tiếp thêm động lực để chúng ta đối mặt với những thách thức hiện nay của vòng đàm phán Doha.

2- Chúng tôi tái khẳng định cam kết tập thể và của từng nền kinh tế thành viên nhằm ký kết được một Hiệp định Doha tham vọng và cân bằng. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta cần khẩn trương tháo gỡ những bế tắc hiện nay và đưa các cuộc đàm phán quay lại lộ trình để kịp thời kết thúc. Vòng đàm phán Doha thành công sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu và giảm nghèo đói. Điều này sẽ được thực hiện thông qua việc tạo ra các luồng thương mại mới và giải quyết một cách hiệu quả các khía cạnh phát triển.

3- Các nền kinh tế APEC đã có truyền thống đáng tự hào về vai trò đầu tàu đối với các vấn đề WTO. Chúng tôi quyết tâm nối lại đàm phán - không chậm trễ hơn nữa - nhằm đạt được kết quả cân bằng và tham vọng, phù hợp với tất cả các thành viên WTO. Mặc dù nông nghiệp vẫn là vấn đề then chốt để giải quyết tình hình bế tắc hiện nay, chúng tôi cho rằng cần phải xây dựng một gói cam kết tổng thể bao gồm: tiếp cận thị trường đối với hàng công nghiệp, cam kết mới về mở cửa thị trường dịch vụ, các vấn đề quy tắc và thuận lợi hóa thương mại.

4- Chúng tôi đã sẵn sàng để phá vỡ thế bế tắc hiện nay: mỗi chúng tôi cam kết sẽ đi xa hơn những cam kết hiện tại trong các lĩnh vực chủ chốt của vòng đàm phán. Điều đó có nghĩa là cắt giảm hơn nữa hỗ trợ nông nghiệp có tác động bóp méo thương mại của những đối tác lớn, mở rộng tiếp cận thị trường trong nông nghiệp, cắt giảm thực sự thuế quan hàng công nghiệp và đưa ra những cam kết mới về mở cửa thị trường dịch vụ, trong khi giải quyết một cách nghiêm túc những quan ngại và những vấn đề nhạy cảm của các thành viên. Tất cả các thành viên APEC đều sẵn sàng đi tiên phong trong lĩnh vực này, nhưng những thành viên WTO khác cũng phải thể hiện quyết tâm và sự sẵn sàng.

5- Tương lai của APEC gắn bó chặt chẽ với một hệ thống thương mại đa biên vững mạnh và sống động. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia vào tiến trình này nhằm đảm bảo nối lại đàm phán và sẽ đưa ra những linh hoạt và tham vọng cần thiết để tạo bước đột phá. Chúng tôi thúc giục đối tác ở các khu vực khác cùng tham gia và thể hiện tham vọng tương tự.

Các tin, bài viết khác