Từ khóa: #United Telecoms Limited Group

Viettel chính thức xuất khẩu thiết bị 5G sang Ấn Độ

Viettel chính thức xuất khẩu thiết bị 5G sang Ấn Độ

Đây là thương hiệu Việt Nam đầu tiên xuất khẩu thiết bị công nghệ cao sang Ấn Độ. Việc hợp tác triển khai thử nghiệm mạng 5G đầu tiên tại Ấn Độ với tất cả các phần tử mạng được nghiên cứu phát triển bởi Viettel High Tech.