Ưu tiên xét xử các vụ án liên quan tới dịch Covid-19

SGGPO
Ngày 11-5, Chánh án Toà án nhân dân tối cao có công văn gửi chánh án toà án các địa phương, thủ trưởng các đơn vị thuộc toà án tối cao về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện mới. 
Theo đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 
Cụ thể, kể từ 0 giờ  ngày 12-5 đến hết 24 giờ ngày 31-5, nếu các tòa án đặt tại đơn vị hành chính đã có quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, thì tạm dừng việc xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc trừ các trường hợp cấp bách phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật (ví dụ: giải quyết khiếu kiện danh sách cử tri; giải quyết yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giam,...) nhưng phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. 
Công chức, người lao động của tòa án sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà, trừ các trường hợp thiết yếu theo yêu cầu của thủ trưởng đơn vị; phân công lãnh đạo đơn vị và công chức trục tại cơ quan để xử lý các công việc cần thiết, cấp bách,
Các tòa án đặt tại đơn vị hành chính đã có quyết định thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, thì thực hiện ngay tổ chức phân loại các vụ án, vụ việc đang phải giải quyết. Trong thời gian này chỉ đưa ra xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc đã hết hoặc sắp hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn); vụ việc có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khiếu kiện danh sách cử tri...
Đối với các tòa án đặt tại đơn vị hành chính chưa có quyết định phải thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg: giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, thực hiện ngay việc tổ chức xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc theo theo quy định, nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, ưu tiên đưa ra xét xử, giải quyết các vụ việc, vụ án liên quan đến phòng chống dịch Covid-19; các vụ việc liên quan đến bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; các vụ việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; các vụ việc nghiêm trọng dư luận xã hội quan tâm...
Việc xét xử các vụ án liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được thực hiện theo yêu cầu tại Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30-3-2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Trong thời gian này, toà án chỉ triệu tập những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng tham dự phiên tòa, phiên họp; không tổ chức tiếp công dân, tiếp khách tại trụ sở tòa án, trừ những trường hợp thực sự cần thiết; tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cử và tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở tòa án. 

ĐỖ TRUNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Vụ án

" />