Ủy quyền cho quận, huyện chọn nhà thầu lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng

Chiều 2-7, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký ban hành quyết định số 2382/ QĐ-UBND, ủy quyền cho các quận huyện và các đơn vị liên quan phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các đồ án lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND TPHCM.

Theo đó, đối với các đồ án lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu, UBND thành phố ủy quyền UBND các quận huyện; Ban Quản lý khu công nghệ cao; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, trong phạm vi quản lý hành chính của mình, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đối với các đồ án lập, điều chỉnh quy hoạch vùng, huyện, UBND thành phố ủy quyền UBND các huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đối với các đồ án lập, điều chỉnh quy hoạch khu chức năng; quy hoạch chi tiết các khu vực có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của hai quận, huyện trở lên, UBND thành phố ủy quyền cho đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch (được xác định tại văn bản chấp thuận chủ trương lập quy hoạch của UBND thành phố ) và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đối với các đồ án lập, điều chỉnh quy hoạch không gian ngầm, UBND thành phố ủy quyền Sở QH-KT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các bên được ủy quyền chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng, bộ ngành Trung ương; không được ủy quyền lại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã giao. Chủ tịch UBND các quận huyện; giám đốc Sở QH-KT; trưởng ban quản lý khu công nghệ cao, trưởng ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp; thủ trưởng các sở ban ngành chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM khi thực hiện ủy quyền.

Giám đốc Sở KH-ĐT chịu trách nhiệm về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch UBND TPHCM quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với đấu thầu do UBND thành phố làm chủ đầu tư.

Tin cùng chuyên mục