Vẫn còn tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ

Dù quy mô giáo viên trên cả nước có tăng, song vẫn còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. 

Tin cùng chuyên mục