Về giải thưởng Vifotec năm 2005 trong ngành công nghệ thông tin

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học-Công nghệ Việt Nam (Vifotec) năm 2005 được xét trao tặng cho các tác giả có những công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học, kinh tế, xã hội đang được thực hiện tại Việt Nam. Đây là giải nhằm khuyến khích việc nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống.

Doanh nghiệp tư nhân nhựa Chợ Lớn đã đầu tư trên 80.000 USD trang bị 20 robot chuyên gắp sản phẩm ở phân xưởng ép nhựa, từng bước cơ khí hóa sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm nhựa gia dụng, đồ chơi xuất khẩu qua thị trường Mỹ. Trong ảnh: Hiệu chỉnh thiết bị vận hành robot. Ảnh: ĐỨC THÀNH

Năm nay, giải Vifotec được xét trao cho các công trình thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, cơ khí và tự động hóa, sinh học phục vụ sản xuất và đời sống, công nghệ vật liệu mới, công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên.

Các công trình này phải có tính sáng tạo, lần đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam, đạt hiệu quả khoa học, kinh tế, xã hội, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác và thời gian qua chưa được trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam và giải thưởng của Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.

Công trình đã được Hội đồng khoa học cấp bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các cấp tương đương nghiệm thu đánh giá loại khá trở lên. Vifotec ưu tiên xét giải thưởng đối với các công trình khoa học, công nghệ được áp dụng mang lại hiệu quả ở vùng sâu vùng xa, miền núi và hải đảo.

Thời hạn nhận công trình đến hết ngày 31-10-2005. Thời hạn chấm và xét chọn được tiến hành trong tháng 11-2005 và trao giải vào quí 1-2006. Đầu tháng

9-2005, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã có công văn đề nghị Sở Bưu chính, Viễn thông TPHCM làm đầu mối tuyên truyền, phổ biến giải thưởng Vifotec, vận động và khuyến khích bà con trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia giải thưởng, đặc biệt trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin. Các đề tài này có thể gửi trực tiếp đến Sở Bưu chính - Viễn thông, nơi được coi là một đầu mối thông tin. Mọi thông tin chi tiết có thể coi trong website: www.ict-hcm.gov.vn.

HOA LÊ

Các tin, bài viết khác